Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu và chia sẻ việc ứng dụng phần mềm LMS – Moodle trong kiểm tra – đánh giá

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024 của khoa Ngoại ngữ, Kế hoạch số 715 /KH-CĐSP ngày 13/10/2023 về việc thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày Lễ lớn, đợt 1 năm học 2023 -2024, ngày 22/11/2023, khoa Ngoại ngữ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Giới thiệu và chia sẻ việc ứng dụng phần mềm LMS – Moodle trong kiểm tra – đánh giá. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban giám khảo trong tiểu ban Chuyên môn nghiệp vụ và toàn thể giảng viên khoa Ngoại ngữ.
Kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong giáo dục nói chung, dạy học ngoại ngữ nói riêng. Theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ bao gồm xây dựng, hoàn thiện và ban hành các công cụ đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn hóa, ưu tiên các công cụ hỗ trợ thi trên máy tính và thi trực tuyến. Buổi sinh hoạt được thực hiện với mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực kiểm tra – đánh giá, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho giảng viên trong khoa; giới thiệu, chia sẻ, hướng dẫn giảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm LMS – Moodle trong kiểm tra – đánh giá thường xuyên, định kỳ cho các môn ngoại ngữ.
Tại buổi sinh hoạt, giảng viên đã được khái quát những vấn đề chung về tính cấp thiết của đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá nói chung và kiểm tra đánh giá môn ngoại ngữ nói riêng; giới thiệu những ứng dụng của phần mềm LMS – Moodle trong công tác chuyển đổi số giáo dục, đào tạo; tập huấn ứng dụng phần mềm như xây dựng các loại hình câu hỏi trắc nhiệm nhiều đáp án, chọn đúng/sai, kéo/thả đáp án đúng, đánh số thứ tự, viết bài luận,… Qua buổi sinh hoạt lần này, giảng viên có thể xây dựng các loại hình bài tập phong phú giúp sinh viên thực hành kỹ năng ngôn ngữ, bên cạnh đó, xây dựng ngân hàng câu hỏi trên hệ thống để tạo bài kiểm tra đánh giá thường xuyên.
Buổi sinh hoạt chuyên đề Giới thiệu và chia sẻ việc ứng dụng phần mềm LMS – Moodle trong kiểm tra – đánh giá của khoa Ngoại ngữ đã thành công tốt đẹp. Chuyên đề đã giúp cho các giảng viên nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, năng lực chuyên môn, công tác kiểm tra đánh giá, góp phần đưa khoa và nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Một số hình ảnh: