Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Sinh hoạt chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô đun bài giảng điện tử” của Tổ Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ

Thực hiện kế hoạch năm học, nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên trong tổ có cơ hội chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và cách giải quyết trong quá trình xây dựng bài giảng điện tử, chiều ngày 26/10/2022, Tổ Tiếng Anh, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng bài giảng điện tử” vào cho giảng viên trong đơn vị.
Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, giảng viên Hoàng Minh Thúy-Tổ trưởng chuyên môn tóm tắt quy trình xây dựng bài giảng điện tử và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng một mô đun bài giảng điện tử hoàn chỉnh. Trong đó yêu cầu giảng viên phải chú trọng việc xác định mục tiêu bài học; cách chọn lọc nội dung cơ bản để xây dựng các hoạt động dạy học, học liệu điện tử đã có và những học liệu điện tử cần xây dựng. Việc xây dựng kịch bản dạy học – xác định cấu trúc của kịch bản, chi tiết hoá cấu trúc của kịch bản là công việc đòi hỏi giảng viên phải có sự sáng tạo, linh hoạt trong mỗi mô đun bài giảng. Trong đó, giảng viên cần xác định các khâu của quá trình dạy học (khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng, cổng cố và ôn tập); xác định các hoạt động tương tác thông qua câu hỏi, phản hồi trong các hoạt động dạy học. Hình dung (lắp ghép) các hoạt động cụ thể thành tiến trình dạy học trong mỗi tiết học. Vì vậy, giảng viên phải thiết kế kịch bản thật chi tiết, logic để đạt được mục tiêu bài giảng đề ra.
Các giảng viên cùng chia sẻ tiến độ xây dựng bài giảng điện tử và nêu ra những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và mong nhận được sự trợ giúp. Các vấn đề gặp phải của giảng viên được chia sẻ như: làm thế nào để ghi âm đạt chất lượng tốt nhất, những khó khăn trong xây dựng bài tập tương tác kéo thả, bài tập nối tranh vào nội dung, cách đồng bộ và đóng gói bài giảng. Giảng viên cùng nhau trao đổi, đưa ra chỉ dẫn và cách khắc phục các vấn đề nêu trên.
Phần lớn, giảng viên đều nhận định rằng khi xây dựng bài giảng điện tử phải đạt được yêu cầu cụ thể như: thực hiện được mục tiêu bài học, sinh viên hiểu bài và hứng thú học tập; sinh viên tích cực, chủ động trong quá trình học tập; sinh viên được thực hành, luyện tập nhiều hơn; phát huy được tác dụng nổi bật của công nghệ thông tin mà bảng đen và các đồ dùng dạy học khác khó đạt được thông qua việc luyện tập trên máy tính, khai thác các phần mềm dạy học có liên quan; góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bộ môn.
Buổi sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả như kế hoạch đặt ra. Các giảng viên một lần nữa hiểu rõ quy trình xây dựng bài giảng điện tử, hỗ trợ nhau và tự tin hơn để hoàn thành các mô đun bài giảng điện tử theo kế hoạch của nhà trường.

Một số hình ảnh:


Giảng viên Hoàng Minh Thúy – Tổ trưởng chuyên môn
trình bày quy trình xây dựng bài giảng điện tử


Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh trao đổi kinh nghiệm xây dựng bài giảng điện tử


Đồng chí Lê Thị Thanh Hương-Trưởng khoa nêu những khó khăn
khi xây dựng bài giảng điện tử


Tổ chuyên môn thảo luận