Thứ Ba, 23/07/2024
24.5 C
Lạng Sơn

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tích cực hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” cấp tỉnh năm 2023

Sáng ngày 23/8/2023, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức trao giải vòng thi cấp tỉnh Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2023.
Sau vòng thi trực tuyến trên ứng dụng Ninequiz, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn được lựa chọn 19 thí sinh vào vòng thi cấp tỉnh trong tổng số 28 thí sinh là sinh viên các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Tham gia vòng thi cấp tỉnh, các thí sinh trải qua 02 phần thi: 1) Phần thi thứ nhất: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức-thi trực tuyến trên ứng dụng Ninequiz, thời gian thi từ 09 giờ đến 10 giờ 30 ngày 14/7/2023; 2) Phần thi thứ hai: Giới thiệu bản thân và hùng biện-Trình bày quan điểm cá nhân theo chủ đề cụ thể. Hình thức thi: xây dựng video clip và nộp cho Ban Tổ chức từ ngày 06/7 đến ngày 16/7/2023.
Nội dung xoay quanh các kiến thức về Triết học, Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027,….
Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã trao 06 giải, trong đó có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Trong đó, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đoạt 05 giải. Thật vinh dự, sinh viên Đàm Thị Len-Lớp K19MN, ngành Giáo dục mầm non đã xuất sắc đoạt giải Nhất; sinh viên Hoàng Thị Linh-K19MN, ngành Giáo dục Mầm non đoạt giải Nhì. Đồng thời Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi cụm Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-“Ánh sáng soi đường” năm 2023 diễn ra trong thời gian tới.
Hội thi “Ánh sáng soi đường” được tổ chức nhằm tạo môi trường giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Đồng thời, là sân chơi tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập, công tác, rèn luyện bản thân./.
Một số hình ảnh:

Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải cấp tỉnh

Sinh viên Đàm Thị Len-Lớp K19MN, ngành Giáo dục mầm non
đoạt giải Nhất cấp tỉnh