Thứ Sáu, 19/04/2024
24.3 C
Lạng Sơn

Tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số và xây dựng bài giảng điện tử theo phương thức trực tuyến từ xa

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, theo hướng tập trung vào phát triển năng lực người học, tăng cường khả năng tự học, mở rộng cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa quá trình học, góp phần xây dựng cộng đồng học tập suốt đời.
Để chào mừng năm học mới 2023-2024, Trường CĐSP Lạng Sơn đã triển khai và thực hiện thông báo số 660/TB-CĐSP ngày 19/9/2023 của về việc tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số và xây dựng bài giảng điện tử đặc biệt theo phương thức trực tuyến từ xa do Học viện Trực tuyến Việt Nam tổ chức đào tạo miễn phí trong 03 buổi tối từ ngày 22-24/9/2023.
Tại chương trình tập huấn, các học viên được nghe chuyên gia phổ biến kiến thức về một số nội dung chuyển đổi số sau: Bức tranh tổng thể chuyển đổi số của thế giới và Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế-xã hội và giáo dục; Các phầm mềm ứng dụng trong việc dạy học, tìm hiểu về giải pháp trường học số (Elearning); được hướng dẫn về quá trình thiết kế, xây dựng, đóng gói, khai thác bài giảng điện tử bằng phầm mềm ISpring.
Trong khóa đào tạo này, Nhà trường đã có khoảng 80 giảng viên tham gia học tập. Qua khóa đào tạo giúp nâng cao nhận thức; năng lực công nghệ thông tin, công nghệ số đặc biệt là năng lực xây dựng bài giảng điện tử cho giảng viên của các cơ sở đào tạo nói chung, giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn nói riêng. Qua đó, giảng viên nhà trường củng cố kiến thức và kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử đã được đào tạo trước đó. Đồng thời, giảng viên tích cực nghiên cứu tìm tòi các chủ đề, bài học, học phần để xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số phục vụ cho hoạt động đào tạo; tiếp cận dần với phương thức đào tạo trực tuyến./.
Một số hình ảnh chương trình: