Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tham gia Hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 29/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 27/5/2022, Trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã cử 03 cán bộ, giảng viên tham gia Hội nghị.
Trong Hội nghị, báo cáo viên Đoàn Hồng Lý Quang Hoa giới thiệu Lịch sử phát triển bộ tiêu chuẩn ISO:9000 và các văn bản quy định quản lý chuyên ngành có liên quan khi xây dựng hệ thống (cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở y tế); Xác định cấu trúc tài liệu cần xây dựng và các điểm lưu ý khi tích hợp quy định quản lý chuyên ngành; Xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng (Chính sách, mục tiêu chất lượng, mô hình hệ thống, các quy trình theo tiêu chuẩn, quy trình chuyên môn, nội bộ) và các điểm lưu ý khi tích hợp quy định quản lý chuyên ngành; Ban hành và tổ chức áp dụng; Phương pháp đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.
Trong Hội nghị, học viên của các cơ sở y tế, giáo dục, trong đó có TRường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và hệ thống đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên môn. Qua đó, báo cáo viên đã giải đáp những thắc mắc của các học viên và có thể hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
Nội dung tập huấn cung cấp những kiến thức hữu ích cho các đơn vị giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và Trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là việc xây dựng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng được tích hợp với quy định quản lý chuyên ngành./.
Một số hình ảnh:


Đồng chí Nông Hoài Thơ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị


Báo cáo viên đang triển khai các nội dung tập huấn


Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và báo cáo viên