Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện công văn số 1977/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/10/2022 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từ ngày 23/10/2022 đến ngày 28/10/2022, Hội nghị tập huấn đã được tổ chức. Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ quản lý, giảng viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của 05 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trường cao đẳng Sư phạm đã cử 12 cán bộ, giảng viên tham gia Hội nghị.
Nội dung tập huấn bồi dưỡng gồm: (1) Giới thiệu tổng quan về quản lý, bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các văn bản quy định về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (2) Xác định nguyên tắc, yêu cầu, quy trình xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (3) Hướng dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và kinh nghiệm xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (4) Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp; (5) Đánh giá ngoài; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (6) Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp.
Trong Hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Văn Chung-Kiểm định viên quốc gia về giáo dục nghề nghiệp đã hướng dẫn học viên của 05 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hành, thảo luận về việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, lựa chọn minh chứng để đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo. Tổ chức học viên trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các nhà trường. Qua đó, báo cáo viên đã giải đáp những thắc mắc của học viên và có thể hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.
Nội dung tập huấn cung cấp những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và Trường Cao đẳng Sư phạm nói riêng trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hy vọng rằng, trong thời gian trước mắt, các nhà trường sẽ triển khai hoạt động này một cách tích cực, đáp ứng yêu cầu của ngành cũng như nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường ./.
Một số hình ảnh:


Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn


Báo cáo viên hướng dẫn nhóm học viên nhà trường thực hành


Học viên Nguyễn Thị Phương Loan trình bày những thuận lợi, khó khăn
và mong đợi của khóa tập huấn


Thảo luận xây dựng mục tiêu chất lượng


Học viên Lê Thị Minh Thi trình bày kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng


Báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên nhà trường