Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Tham gia lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-PTM ngày 16/02/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022; căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BCH ngày 10/3/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập cụm huấn luyện tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh năm 2022; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ Cụm 2 năm 2022. Tham gia huấn luyện có trên 50 chiến sĩ tự vệ thuộc 21 Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức trong Cụm, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có 05 đồng chí tham gia huấn luyện. Thời gian tham gia huấn luyện từ ngày 20/9-28/9/2022.
Trong thời gian huấn luyện, lực lượng tự vệ được học tập các nội dung: quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; điều lệnh đội ngũ, động tác nghiêm, nghỉ, chào, chào báo cáo, các cách quay tại chỗ; tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn, gây rối; tính năng, cấu tạo, tác dụng của lựu đạn; tính năng, cấu tạo, tác dụng, lau chùi, bảo quản súng đạn; tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK…
Trong hơn 01 tuần huấn luyện, trên 50 chiến sĩ tự vệ (năm thứ 2 đến năm thứ 4) là cán bộ thuộc 21 Ban Bộ Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức trong cụm đã nêu cao tinh thần tự giác, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt trong học tập; thực hiện đảm bảo đúng, đủ thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo quy định.
Trong huấn luyện phát huy tốt tinh thần tự giác, tích cực, đặc biệt là luyện tập các nội dung thực hành ngoài thao trường, quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Qua đánh giá, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về các nội dung, trong đó, điều lệnh đội ngũ có trên 43% đạt loại khá, giỏi; kiểm tra chiến thuật 100% đạt khá, giỏi; 56% chiến sĩ tham gia huấn luyện bắn đạn thật đạt khá, giỏi.
Kết thúc huấn luyện, Ban Bộ Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức Cụm 2 đã tặng Giấy khen cho 7 chiến sĩ tự vệ có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, trong đó có đồng chí Hoàng Văn Điểm – Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn./.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện


Các chiến sĩ tự vệ Cụm 2


Các chiến sĩ tự vệ tập luyện trên thao trường


Đồng chí Hoàng Văn Điểm – Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm nhận Giấy khen
của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện