Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Tham gia lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất Cụm 3, khối Các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-PTM ngày 17/03/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021; căn cứ Công văn số 02/TB-BTC ngày 10/8/2021 của Ban Chỉ huy Quân sự Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng về việc đăng ký danh sách chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện cụm năm 2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất Cụm 3 năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Tham gia đợt Huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất Cụm 3 năm 2021 có 73 đồng chí của 28 cơ quan đơn vị, chia làm 7 tiểu đội. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có 03 đồng chí tham gia huấn luyện. Thời gian tham gia huấn luyện từ ngày 13/9 – 24/9/2021.
Trong hai tuần huấn luyện các đồng chí dân quân tự vệ đã được huấn luyện 06 nội dung học tập, gồm: điều lệnh đội ngũ; binh khí (tháo lắp súng tiểu liên AK); huấn luyện lựu đạn; huấn luyện chiến thuật; huấn luyện thuốc nổ; huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1B. Trong huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ tự vệ các cơ quan luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực luyện tập các nội dung ngoài thao trường, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ban tổ chức, điều lệnh, điều lệ kỷ luật của quân đội, trang phục gọn gàng, đúng tác phong, đảm bảo quân số. Mặc dù thời tiết nắng nóng, mưa gió thất thường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp trên; sự giảng dạy, huấn luyện nhiệt tình của các thầy giáo, tất cả các chiến sĩ đã hoàn thành thời gian huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện có 10 đồng chí chiến sĩ dân quân tự vệ được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, trong đó có đồng chí Phan Thanh Tùng Trường CĐSP Lạng Sơn
Kết quả kiểm tra các nội dung cụ thể như sau:
1. Kiểm tra chiến thuật: 37 chiến sĩ đạt khá, còn lại đạt yêu cầu.
2. Kiểm tra thuốc nổ: 44 chiến sĩ đạt khá, còn lại đạt yêu cầu.
3. Kiểm tra lựu đạn: 01 chiến sĩ đạt giỏi, 13 chiến sĩ đạt khá, còn lại đạt yêu cầu.
4. Kiểm tra bắn đạn thật bài 1B súng AK: 17 chiến sĩ đạt giỏi, 17 chiến sĩ đạt khá, còn lại đạt yêu cầu.
Khóa huấn luyện Dân quân tự vệ Cụm 3 năm 2021 đã được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn về công tác huấn luyện và ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức. Quá trình huấn luyện đã giúp các chiến sĩ Dân quân tự vệ năm thứ nhất rèn luyện được ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương./.


Kiểm tra bắn đạn thật bài 1B súng AK


Các chiến sĩ tự vệ đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện