Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Thực nghiệm một số giải pháp nâng cao nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐSP ngày16/01/2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức thực nghiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 20/4/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định phối hợp với Ban quản lý và thực hiện đề tài cấp tỉnh Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức thực nghiệm một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự buổi thực nghiệm về phía Trường Cao đẳng Sư phạm có Tiến sĩ Phùng Quý Sơn-Hiệu trưởng, chủ nhiệm Đề tài, các thành viên trong Ban quản lý và thực hiện Đề tài; về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Tràng Định có ThS. Đường Mạnh Hà-Trưởng phòng; chuyên viên Phòng; đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên cụm chuyên môn các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Mục đích của hoạt động thực nghiệm là đánh giá mức độ khả thi, phù hợp và hiệu quả của một số giải pháp nâng cao năng dạy học tích liên môn cho giáo viên THCS trên địa bàn tỉnh; trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chương trình thực nghiệm gồm 02 phần:
Phần thứ nhất, dự giờ 02 chủ đề, trong đó 01 chủ đề tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên lớp 6 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Đồng II và 01 chủ đề tích hợp liên môn Khoa học Xã hội lớp 8 tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Thất Khê. Các chủ đề được lựa chọn và thiết kế ở mức độ hòa trộn, xác định rõ các mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung, đặc thù. Các hoạt động dạy học được gắn liền với kiểm tra-đánh giá quá trình, phù hợp với logic nhận thức của học sinh thông qua các hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức; Luyện tập và Vận dụng thông qua các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Các chủ đề được các tổ chuyên môn nghiên cứu, thiết kế, giảng dạy, đánh giá rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học, áp dụng phương pháp vi mô để phát triển năng lực dạy học cho giáo viên.
Phần thứ hai, tổ chức Hội thảo chuyên môn để đánh giá các chủ đề tích hợp liên môn đã được thực nghiệm; trao đổi những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc trong công tác quản lý và tổ chức dạy học tích hợp liên môn tại các nhà trường hiện nay.
Tại Hội thảo, các cử tọa đều đánh giá cao mức độ cần thiết, phù hợp và khả thi của các chủ đề tích hợp liên môn, quy trình và phương pháp xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức dạy học đảm bảo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; kích thích được hứng thú, tích tích cực học tập, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đồng thời, giáo viên trong cụm chuyên môn đã đề xuất thêm một số chủ đề tích hợp liên môn ở trung học cơ sở.
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phùng Quý Sơn-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, chủ nhiệm Đề tài đã đánh giá cao về công tác chủ động phối hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trong cụm chuyên môn, đặc biệt là cán bộ quản lý và giáo viên các trường thực nghiệm sâu. Qua hoạt động thực nghiệm trên địa bàn huyện Tràng Định và các hoạt động tại các trường trung học cơ sở khác trên địa bàn tỉnh sẽ giúp Ban quản lý và thực hiện đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm khoa học đảm bảo đúng tiến độ. Trong thời gian tới, Đề tài sẽ được nghiệm thu; phổ biến, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên nói riêng, chất lượng giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung.
Một số hình ảnh:

TS. Phùng Quý Sơn-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn,
chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo đề dẫn

ThS. Đường Mạnh Hà-Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Tràng Định phát biểu chỉ đạo

Cô giáo Nông Thị Xanh-Trường THCS Thị trấn Thất Khê nhận xét về việc tổ chức dạy học thực nghiệm chủ đề “Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long”, Lớp 8

TS. Lê Thị Minh Thi- Trưởng phòng QLĐT&HTQT, Trường CĐSP Lạng Sơn, thành viên chính Đề tài trao đổi một số nội dung dạy học tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên

Đại biểu tham dự Hội thảo

Dạy học thực nghiệm chủ đề “Quang hợp”- Lớp 7
tại Trường THCS Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Dạy học thực nghiệm chủ đề “Oxygen. Không khí”- Lớp 6
tại Trường TH&THCS Đại Đồng II, huyện Tràng Định