Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phát triển năng lực nghề nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, Kế hoạch số 715/KH-CĐSP ngày 13/10/2023 của Trường CĐSP Lạng Sơn về Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn (đợt 1), năm học 2023-2024, các đơn vị trực thuộc đã tăng cường các hoạt động chuyên môn-nghiệp vụ dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng chất lượng, với các nội dung: tổ chức Hội thi Giảng viên, giáo viên giỏi; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề và xây dựng sản phẩm truyền thông về lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.
Hội thi Giảng viên, giáo viên giỏi đã thu hút được 17 nhà giáo đăng kí tham gia. Hội thi được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đề cao việc ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực. Các nhà giáo đã đăng kí giờ dạy, xây dựng kế hoạch bài học, chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học. Các giờ thi giảng có sự tham dự của tổ chuyên môn và các nhà giáo; được tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc.
Nội dung Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề thu hút các đơn vị khoa, tổ và Trường TH&THCS Lê Quý Đôn hăng hái tham gia. Chủ đề được các đơn vị lựa chọn là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị trong năm học 2023-2024, gồm: 1) Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 bậc Tiểu học; 2) Tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cấp THCS tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn; 3) Nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo tại Trường CĐSP Lạng Sơn; 4) Chỉnh sửa một số chương trình chi tiết môn học; 5) Xây dựng ngân hàng đề thi theo ma trận; 6) Ứng dụng phần mềm Moodle trong kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh; 7) Ứng dụng ChatGPT, AI trong dạy học tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; 8) Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên; 9) Biên soạn giáo trình “Kế toán quản trị”. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện, huy động tối đa nhân sự tham gia của các cá nhân và ý kiến thảo luận để thống nhất định hướng, biện pháp nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác.
Nội dung Xây dựng sản phẩm truyền thông cũng thu hút các phòng chức năng tham gia với nhiều sản phẩm có tiềm năng sử dụng để góp phần tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh tích cực và các hoạt động nổi bật của nhà trường, sản phẩm dự thi gồm: 1) Hoạt động đảm bảo chất lượng-Yếu tố nền tảng trong hoạt động đào tạo trường CĐSP Lạng Sơn; 2) Ký túc xá Trường CĐSP Lạng Sơn; 3) Phát triển đào tạo gắn với thực tế doanh nghiệp; 4) Hướng dẫn cài đặt VssID-BHXH số cho học sinh, sinh viên; 5) Hướng dẫn thanh toán học phí qua ứng dụng ngân hàng tại Trường CĐSP Lạng Sơn. Các sản phẩm truyền thông đều được ứng dụng công nghệ mới, thời lượng tổi thiểu 5 phút, thuận tiện trong việc sử dụng để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của nhà trường.
Các nội dung thi đua được xây dựng tiêu chí cụ thể, tường minh, phù hợp thuận tiện cho việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện. Các hoạt động thi đua sôi nổi giữa các tập thể và cá nhân, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế trong lĩnh vực chuyên môn-nghiệp vụ của đơn vị, cá nhân; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý của các đơn vị trực thuộc và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục./.
Một số hình ảnh:

Giảng viên Vũ Thị Ánh Tuyết thi giảng tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên môn của Tổ THCS, Trường TH&THCS Lê Quý Đôn

Sinh hoạt chuyên môn của Khoa Ngoại ngữ

Sinh hoạt chuyên môn của Khoa Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch

 

Tiểu ban Chuyên môn-Nghiệp vụ chấm sản phẩm truyền thông