Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tiểu ban tư tưởng chính trị họp thống nhất nội dung, tiêu chí đánh giá các nội dung thi đua về công tác chính trị tư tưởng lập thành tích chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022), 75 ngày thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) và các ngày lễ lớn (đợt 1), năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-CĐSP ngày 06/10/2022 của Trường CĐSP Lạng Sơn về thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam (1982-2022), 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) và các ngày lễ lớn (đợt 1), năm học 2022-2023, ngày 17/10/2022 Tiểu ban Tư tưởng chính trị họp thống nhất nội dung, tiêu chí đánh giá các nội dung thi đua về công tác chính trị tư tưởng. Dự họp có đại diện Ban Giám hiệu phụ trách chỉ đạo công tác của Tiểu ban và đại diện các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường.
Phiên họp đã thống nhất các nội dung, tiêu chí đánh giá về công tác chính trị tư tưởng, bao gồm các nội dung chủ yếu:
– Thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động của các đơn vị và viên chức, người lao động trong toàn trường: Tuân thủ sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của nhà trường và của đơn vị. Chấp hành nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc, trực đơn vị, đeo thẻ theo quy định. Thực hành tiết kiệm và bảo vệ của công; phòng làm việc, phòng học sạch đẹp, văn minh; Thực hiện và tính điểm trong thi đua tháng.
– Tổ chức Diễn đàn tư tưởng chính trị và Sinh hoạt dưới cờ:
Đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn: Xây dựng và tổ chức 02 chương trình sinh hoạt dưới cờ cho học sinh trong đợt thi đua theo nội dung kế hoạch của năm học trong đợt thi đua.
Đối với các Khoa, Phòng và Trung tâm: Tổ chức Hội thi Diễn đàn tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên với chủ đề: Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Hình thức: Thi giữa các đội dưới hình thức sân khấu gồm: Đội 1: Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Phòng Tổ chức -Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Hành chính- Tổng hợp; Đội 2: Khoa Đào tạo giáo viên; Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ; Phòng KHCN&ĐBCL; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Đội 3: Khoa Kinh tế-Kỹ thuật; Khoa Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch; Khoa Các bộ môn chung; Phòng QLĐT&HTQT.
– Triển khai các đợt thi đua do cấp trên phát động: (1) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Cải cách hành chính” năm 2022 từ ngày 03/10- 30/10/2022; (2) Cuộc thi trực tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022.
Tiểu ban cũng đã thống nhất quy định về số lượng tin, bài viết đăng trên trang thông tin của nhà trường trong đợt thi đua.
Đợt thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam (1982-2022), 75 ngày thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) và các ngày lễ lớn, năm học 2022-2023 Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và kết thúc ngày 19/11/2022./.

Một số hình ảnh:


Đ/c Vi Hồng Thắm-Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban chủ trì cuộc họp


Tiểu ban thảo luận các nội dung, hình thức tổ chức và tiêu chí đánh giá;
cách thức quản lý và thực hiện