Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tổ chức chương trình Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên năm thứ ba hệ cao đẳng chính quy năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên năm thứ ba hệ cao đẳng chính quy từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 19/01/2022 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Giáo dục Quốc phòng và An ninh là một nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo và là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp. Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn liên kết với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình cho các ngành đào tạo hệ cao đẳng chính quy. Năm học 2021-2022, tổng số sinh viên tham gia khóa học là 234, trong đó có 48 sinh viên các ngành Đào tạo giáo viên (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư pham Tiếng Anh) và 186 sinh viên các ngành Giáo dục nghề nghiệp (Tiếng Trung Quốc, Kế toán). Chương trình gồm 165 tiết dành cho các ngành Đào tạo giáo viên và 75 tiết dành cho các ngành Giáo dục nghề nghiệp. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh được thực hiện bằng hình thức trực tuyến (phần lý thuyết) và trực tiếp (phần thực hành).
Thông qua chương trình học tập, sinh viên của Nhà trường đã hiểu rõ hơn về đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức được các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của nước ta; huấn luyện một số kỹ năng quân sự cần thiết; học tập truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân và kinh nghiệm đánh giặc của cha ông; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, biết chịu trách nhiệm trước tập thể và tích cực tham gia vào các hoạt động cá nhân và tập thể. Từ đó, nâng cao nhận thức tự giác trong học tập, khơi dậy lòng yêu nước, xác định ý thức trách nhiệm của cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./.

Một số hình ảnh:


Giảng viên giảng dạy kiến thức cơ sở cho nội dung thực hành


Sinh viên chăm chú lắng nghe trong các giờ học


Giảng viên giảng dạy trong giờ học thực hành


Sinh viên tham gia thực hành, huấn luyện