Thứ Ba, 16/04/2024
23.6 C
Lạng Sơn

Tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐKH&ĐT ngày 15/9/2021 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2021-2022; Quyết định số 119/QĐ-CĐSP, ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSP về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường, ngày 09/5/2022, Nhà trường đã tổ chức họp hội đồng tư vấn và xét duyệt thuyết minh đề cương đề tài “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo ở Trường CĐSP Lạng Sơn” do Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì.
Tham dự cuộc họp có TS. Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp, ThS. Nguyễn Thế Dương – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch hội đồng và toàn thể các thành viên trong Hội đồng. Đề tài do ThS. Vi Hồng Thắm – Chủ nhiệm, ThS. Ninh Quốc Huy – Thư kí khoa học và các thành viên là cán bộ quản lý, viên chức của một số đơn vị thuộc trường.
Vấn đề nghiên cứu được lựa chọn đã cho thấy được tính cấp thiết của chuyển đổi số trong giáo dục nói chung, việc xây dựng tài nguyên số, học liệu điện tử (học liệu số) nói riêng. Việc xây dựng học liệu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà nhà trường quan tâm, chú trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực số cho giảng viên và sinh viên cũng như thích ứng với hoạt động đào tạo trước bối cảnh mới.
Với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng; đánh giá thực trạng xây dựng học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo ở Trường CĐSP Lạng Sơn; đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp xây dựng học liệu điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo ở Trường CĐSP Lạng Sơn hiện nay. Các thành viên đề tài đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong quá trình thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra, hướng đến sản phẩm là kho học liệu điện tử phục vụ hoạt động đào tạo. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực số trong dạy học và kiểm tra – đánh giá cho giảng viên và sinh viên.
Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, các thành viên hội đồng và nhóm nghiên cứu đã có sự trao đổi làm sáng tỏ một số nội dung trong bản thuyết minh và đề cương, cũng như đi đến thống nhất chung trong các vấn đề nghiên cứu.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch hội đồng, Hội đồng tư vấn, xét duyệt đã diễn ra đảm bảo đúng quy trình, khách quan, chính xác. Các phản biện cũng như các thành viên hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý sắc nét xoay quanh vấn đề nghiên cứu để định hướng tường minh hơn về cách thức tiếp cận, xác định rõ hơn phương pháp và cách thức nghiên cứu, tiến độ thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu trên tinh thần cầu thị để điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hơn để thuyết minh, đề cương của đề tài được hoàn thiện hơn. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu một cách hiệu quả, huy động có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Qua đó sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa trong giảng viên tinh thần nghiên cứu khoa học, gắn khoa học với thực tiễn công tác, để nâng cao chất lượng giảng dạy, từng bước đáp ứng yêu chuyển đổi số trong giáo dục./.

Một số hình ảnh:

Hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài


Đóng góp ý kiến của các phản biện


Nhóm nghiên cứu đề tài