Thứ Ba, 23/07/2024
24.5 C
Lạng Sơn

Tổ chức họp hội đồng xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2021-2022

Trong những năm học gần đây, nhiều giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã quan tâm đến nghiên cứu khoa học cấp trường. Số lượng đề tài ngày một tăng lên, các lĩnh vực nghiên cứu phong phú, đa dạng, đi sâu vào hình thức nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản đáp ứng mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà trường, chất lượng sản phẩm khoa học ngày càng nâng cao.

Năm học 2021-2022, cùng với việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, từ đầu năm học trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, các đơn vị đã tiến hành triển khai việc đăng kí và đề xuất đề tài cấp trường đến toàn thể giảng viên. Các đề tài được đề xuất có nội dung phong phú, cấp thiết gắn với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tình hình thực tế  đào tạo tại trường cũng như phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài. Hiệu trưởng nhà trường đã phê duyệt 07 đề tài và cho phép các chủ nhiệm xây dựng thuyết minh, đề cương.

Thực hiện Văn bản số 462/KH-HĐKH&ĐT ngày 15/9/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2021-2022; trên cơ sở Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã được phê duyệt theo Quyết định số 557/QĐ-CĐSP ngày 01 tháng 10 năm 2021, Nhà trường đã thành lập các hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường.

 

 

Bảng 1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2021 – 2022  được  xây dựng thuyết minh, đề cương

Ngày 28, 29 tháng 10 năm 2021, các hội đồng đã họp để tổ chức tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương đề tài khoa học và công nghệ cấp trường. Các hội đồng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đã tư vấn, định hướng nghiên cứu giúp cho chủ nhiệm đề tài xác định rõ hơn về mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; nội dung nghiên cứu; giới hạn và phạm vi của đề tài; cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; các sản phẩm đạt được để phục vụ cho  hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý tại nhà trường cũng như đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Về cơ bản, các đề tài đảm bảo tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng cao. Hy vọng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; sự vào cuộc của các đơn vị chủ trì cũng như sự cố gắng, nỗ lực và tâm huyết của các chủ nhiệm đề tài sẽ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.

Một số hình ảnh:


Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương đề tài “Hình thành kĩ năng lựa chọn và sử dụng
tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái theo Chương trình giáo dục mầm non
cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”


Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương
“Thiết kế Website Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”