Thứ Ba, 16/04/2024
26.5 C
Lạng Sơn

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại Khoa Các bộ môn chung

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, hưởng ứng Kế hoạch số 162/KH-CĐSP ngày 30/3/2023 của Trường CĐSP Lạng Sơn về việc thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023) và các ngày Lễ lớn (đợt 2) của năm học, Khoa Các bộ chung đã triển khai nhiều hoạt động để từng bước hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm học cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua, tiêu biểu là: Về công tác chính trị tư tưởng (thực hiên nền nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động; tích cực viết tin, bài đăng website của nhà trường; hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn” và chuẩn bị tham gia Hội diễn văn nghệ); về công tác chuyên môn-nghiệp vụ (số hóa tài liệu cho thư viện điện tử của nhà trường; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên; tổ chức lựa chọn, đề xuất giảng viên tham gia Hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp khoa) và các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của nhà trường và của cấp trên.
Trong công tác chuyên môn-nghiệp vụ, Khoa đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trong đó chú trọng các tiết dạy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua, thi giảng. Giảng viên trong các tổ chuyên môn đã cùng nhau xây dựng kế hoạch bài học, chuẩn bị các điều kiện, tổ chức dạy học, dự giờ, thăm lớp và đánh giá rút kinh nghiệm giờ dạy. Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của giảng viên trong Khoa có sự giám sát của các thành viên Hội đồng khoa học, Tiểu ban Chuyên môn-Nghiệp vụ, qua đó nhận được sự đóng góp của các thành viên ngoài Khoa giúp giảng viên có thêm những hiểu biết về việc thiết kế và tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực người học.
Trong tháng 4/2023, Khoa Các bộ môn chung đã dự được tổng số 06 giờ, trong đó: 02 giờ chiến sĩ thi đua, 02 giờ thi giảng, 01 giờ thường xuyên và 01 giờ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Kết quả: 100% số giờ dự được đánh giá, xếp loại Giỏi, đã phản ánh được sự cố gắng nỗ lực của giảng viên và sự đóng góp ý kiến của các thành viên trong tổ chuyên môn. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học sẽ giúp cho các giảng viên trong đơn vị có động lực để cải thiện năng lực day học của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo./.

Một số hình ảnh:


Bài Đội ngũ đơn vị – Môn Giáo dục quốc phòng và An ninh – Lớp 19TV2


Bài Chạy cự li ngắn – Phân môn Điền Kinh – Lớp 19TV4


Bài Pháp luật dân sự – Môn Pháp luật – Lớp 19TV3