Thứ Ba, 16/04/2024
26.5 C
Lạng Sơn

Tổ chức xét duyệt đề cương Bài giảng điện tử của giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn năm học 2022 -2023

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CĐSP ngày 23/02/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số trong dạy học, trong năm học này, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-CĐSP ngày 19/9/2022 Quy định bài giảng điện tử. Theo đó, giảng viên xây dựng giáo án điện tử được tính vào giờ nghiên cứu khoa học.
Trước đó, để bài giảng điện tử đảm bảo về chất lượng nội dung, đúng quy định, nhà trường đã tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện cho cán bộ, giảng viên. Đồng thời cử giảng viên công nghệ thông tin hoặc có kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử tư vấn, hỗ trợ cán bộ, giảng viên trong quá trình xây dựng các modun, bài giảng điện tử.
Trên cơ sở danh mục bài giảng điện tử đã được phê duyệt theo Quyết định số 477/QĐ-CĐSP, ngày 10/10/2022, Trường CĐSP Lạng Sơn đã thành lập 09 Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương bài giảng điện tử năm học 2022-2023. Đó là các bài giảng điện tử của các ngành đào tạo (trình độ cao đẳng), cụ thể như sau:

STT Tên bài giảng Tác giả Đơn vị chủ trì
1 Giáo dục chính trị

(nhóm ngành Giáo dục nghề nghiệp)

ThS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Chu Bích Thảo,

ThS. Hoàng Thu Phương

Khoa Các bộ môn chung
2 Tâm lý học mầm non

(ngành Giáo dục mầm non)

ThS. Đinh Thị Tình,

ThS. Tạ Thị Thu Hằng,

ThS. Hà Kim Toản

Khoa  Các bộ môn chung
3 Phương pháp làm quen với tác phẩm văn học

(ngành Giáo dục mầm non)

ThS. Hoàng Thị Bích Diệp Khoa Đào tạo giáo viên
4 Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh

(ngành Giáo dục mầm non)

ThS. Lý Thị Hương Khoa Đào tạo giáo viên

 

5 Từ vựng

(ngành Tiếng Trung Quốc)

ThS. Nguyễn Thị Lệ Khanh Khoa Ngoại ngữ
6 Dịch 1

(ngành Tiếng Trung Quốc)

ThS. Phùng Kim Thúy Khoa Ngoại ngữ
7 Nghe 3

(ngành Tiếng Anh)

ThS. Hoàng Minh Thúy Khoa Ngoại ngữ
8 Kinh tế vi mô

(ngành Kế toán)

ThS. Hà Thị Ngọc Linh,

CN. Hoàng Thị Mai Hương

Khoa Kinh tế –

Kỹ Thuật

9 Khởi tạo doanh nghiệp

(ngành Kế toán)

CN. Trần Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế –

Kỹ Thuật

 

Các Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương bài giảng điện tử diễn ra trong 02 ngày 26, 27/10/2022. Hội đồng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đã tư vấn, định hướng nghiên cứu giúp các tác giả xác định rõ hơn về nội dung, phương thức triển khai, xây dựng bài giảng điện tử cho từng học phần để đảm bảo đúng Quy định bài giảng điện tử của Trường CĐSP Lạng Sơn.
Hy vọng rằng, với sự tìm tòi, nghiên cứu của giảng viên; sự hỗ trợ của tập thể và cá nhân, các bài giảng điện tử được xây dựng đảm bảo kế hoạch, chất lượng và phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo của nhà trường.
Một số hình ảnh:


Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương bài giảng điện tử của
học phần “Phương pháp làm quen với tác phẩm văn học”


Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương bài giảng điện tử
của học phần “Giáo dục chính trị”


Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương bài giảng điện tử của học phần “Dịch 1”