Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và Kế hoạch số 658/KH-HĐKH&ĐT ngày  13/9/2023 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trong năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học. Mục đích của hoạt động này là nhằm gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, giữa cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động; đảm bảo cho hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng; nâng cao năng lực chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh sinh viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong năm học này, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp liên môn cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; đề tài cấp trường của Hội đồng Khoa học và Đào tạo “Xây dựng học liệu số phục vục cho hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”, Nhà trường đã thành lập các hội đồng, tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương của  08 giáo trình, 04 đề tài cấp trường; 02 bài giảng điện; 35 đề tài và sáng kiến cấp khoa. Bên cạnh đó, nhiều giảng viên viết bài đăng tạp chí, hội thảo khoa học, sáng tác nghệ thuật. Học sinh, sinh viên tham gia viết tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp và thực hiện dự án ý tưởng khởi nghiệp. Nhà trường còn dự kiến tổ chức các hội thảo “Liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở giáo dục – Thực trạng và giải pháp” .

Các hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương khoa học đã làm việc nghiêm túc trên tinh thần gợi mở và tư vấn cho các tác giả về tính mới, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu; các giải pháp đề xuất và triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, các tác giả đã hoàn thiện thuyết minh, đề cương khoa học và tổ chức nghiên cứu.

Hy vọng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và Đào tạo; sự vào cuộc của các đơn vị chủ trì cũng như sự cố gắng, nỗ lực và tâm huyết của nhà giáo và học sinh, sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường sẽ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Một số hình ảnh:

Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương đề tài của Phòng KHCN&ĐBCL chủ trì

Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương giáo trình của Khoa Đào tạo giáo viên,
Khoa Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch