Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Triển khai hoạt động thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm học 2021- 2022

Thực tập tốt nghiệp là một trong những hoạt động ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất nghề nghiệp cho người học, đáp ứng chuẩn đầu ra. Thực tập tốt nghiệp còn giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu thực tiễn cơ sở nghề nghiệp – nơi mà các em có thể hành nghề sau tốt nghiệp. Ở đó, học sinh, sinh viên có cơ hội được thể hiện bản thân; hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá công việc cụ thể; nâng cao sự tự tin, định hướng và xây dựng kế hoạch hành động cho bản thân; thiết lập các mối quan hệ nghề nghiệp; trau dồi kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời định hướng việc lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngày 10/3/2022 Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các ngành Giáo dục nghề nghiệp. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2021-2022 và bàn thảo các nhiệm vụ để tổ chức, hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập. Trong năm học này, tổng số sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp là 233, trong đó: 181 sinh viên ngành Cao đẳng Tiếng Trung Quốc, 24 sinh viên ngành Cao đẳng Kế toán, 26 học sinh ngành Trung cấp Kế toán doanh nghiệp, 02 sinh viên ngành Trung cấp Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc. Các cơ sở thực tập gồm: Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam), Công ty TNHH Newwing Tnterconnect Technology (Bắc Giang), Công ty TNHH Mitac Precision Technology (Việt Nam), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Chủ trì cuộc họp, TS. Phùng Quý Sơn- Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ ý nghĩa, mục tiêu của hoạt động thực tập tốt nghiệp; đồng thời đưa ra các yêu cầu khi tổ chức thực tập trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Mong muốn Ban chỉ đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo sinh viên trong quá trình thực tập để đạt được những yêu cầu của nội dung, chương trình và kế hoạch đề ra.

ThS. Dương Anh Tuân – Phó Trưởng phòng QLĐT&HTQT, Thư ký Ban chỉ đạo trình bày Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022. Đồng thời nhấn mạnh công tác tổ chức, quy mô và nội dung thực tập.

Các đại biểu đã tiến hành bàn thảo các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động thực tập, các nội dung thực tập, trong đó chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; kỹ năng mềm trong quá trình thực tập nghề nghiệp và kỹ năng xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình thực tập. Phát biểu tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Thế Dương – Phó Hiệu trưởng, Phó Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi của hoạt động thực tập tốt nghiệp, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại doanh nghiệp, cơ sở nghề nghiệp. Đồng thời yêu cầu hoạt động đào tạo phải gắn với thực tiễn nghề nghiệp, đi trước, đón đầu hoạt động thực tập, thực hành nghề nghiệp. Vì vậy, qua các đợt thực tập, Nhà trường phải từng bước thiết lập mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo.

Hoạt động thực tập gắn kết với các cơ sở nghề nghiệp chính là hoạt động học tập giúp học sinh, sinh viên gắn lý thuyết với thực tiễn, nâng cao năng lực thực tiễn và kỹ năng mềm, bởi cả nhà trường và cơ sở nghề nghiệp đều có trách nhiệm và lợi ích. Thực tế cho thấy, chương trình đào tạo tại trường chỉ cung cấp hệ thống lý luận và lý thuyết hữu dụng về ngành nghề nên các kỳ thực tập càng trở nên cần thiết đối với học sinh, sinh viên. Trong quá trình thực tập, học sinh sinh viên có thể thiết lập được các mối quan hệ, tạo dựng được cơ hội việc làm ngay sau quá trình thực tốt nghiệp.

Với những nỗ lực của Nhà trường, đặc biệt là Ban chỉ đạo thực tập; sự vào cuộc của các tập thể và cá nhân; sự nỗ lực học hỏi và thực hành nghề nghiệp của học sinh, sinh viên, hy vọng rằng đợt thực tập tốt nghiệp trong năm học này sẽ đảm bảo được kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả hữu ích trong hoạt động nghề nghiệp của học sinh, sinh viên./.

Một số hình ảnh:


Cuộc họp kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến


Phùng Quý Sơn- Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp


ThS. Dương Anh Tuân – Phó Trưởng phòng QLĐT&HTQT, Thư ký
trình bày Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2021-2022