Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; căn cứ các văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm học phù hợp với thực tiễn của nhà trường.
Ngày 23/9/2022, Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng/ khoa, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức và nhân viên trong nhà trường.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng thay mặt Nhà trường triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Trong năm học này, các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường được xây dựng dựa trên những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được chỉ đạo từ cấp trên phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường; xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của các lĩnh vực công tác. Duy trì, giữ vững nền nếp, kỷ cương, dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bám sát Chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” để triển khai thực hiện kế hoạch năm học hiệu quả, chất lượng.
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, tỉnh và nhà trường. Đặc biệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 63-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tiếp theo. Đồng thời đề ra các nhiệm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của năm học, tạo nền tảng vững chắc, từng bước giúp nhà trường phát triển bền vững trước bối cảnh mới của các Trường Cao đẳng Sư phạm địa phương nói chung và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn nói riêng.
Với tinh thần dân chủ và mang tính xây dựng, Hội nghị đã nhận được 06 ý kiến tham góp về các giải pháp tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới quản lý và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong chuyển đổi số. Các ý kiến đã phát huy được trí tuệ của cá nhân, tập thể, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị và nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Đồng chí Vi Hồng Thắm-Phó Hiệu trưởng nhà trường phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (đợt 1) năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.
Đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường kết luận Hội nghị và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó, đồng chí Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể hội đồng sư phạm hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, ổn định về tư tưởng, chuyển biến về nhận thức và thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và đạt được thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững./.
Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
trình bày nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023


Đồng chí Vi Hồng Thắm-Phó Hiệu trưởng phát động thi đua trong năm học


Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan-Trưởng phòng KHCN&ĐBCL
phát biểu tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị