Thứ Ba, 23/07/2024
24.5 C
Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức tập huấn Hướng dẫn nhập dữ liệu cá nhân vào phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thực hiện công văn số 1105/SGDĐT-TCCB ngày 08/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, ngày 11/04/2023, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn Hướng dẫn nhập dữ liệu cá nhân vào phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Buổi tập huấn có sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.
Tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Hường, cán bộ phòng Tổ chức-Công tác học sinh, sinh viên đã giới thiệu khái quát phần mềm Quản lý cán bộ. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, viên chức truy cập, bổ sung, chuẩn hoá thông tin hồ sơ cá nhân trên phần mềm, đảm bảo hoàn thiện đủ 109 trường thông tin tại mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất theo quy định của Bộ Nội vụ; hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, báo cáo thống kê, khai thác thông tin, dữ liệu trên phần mềm phục vụ công tác tổ chức cán bộ… cho từng cá nhân.
Thông qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ, viên chức của nhà trường biết cách thực hiện các thao tác điền dữ liệu thông tin cơ bản về cá nhân, gồm: Trình độ học vấn, văn bằng chứng chỉ, đơn vị công tác, quá trình công tác, thông tin Đảng, ngạch, chức vụ, lương và phụ cấp, các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật và một số thông tin khác…
Buổi tập huấn thực sự hữu ích đối với công tác quản lý cán bộ của nhà trường đảm bảo báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu cán bộ nhanh và chính xác. Từ đó góp phần chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ đầy đủ 109 trường dữ liệu theo mẫu 2C hợp nhất của Bộ Nội Vụ; chuẩn hóa danh mục hồ sơ theo yêu cầu của Bộ nội vụ và đảm bảo kết nối, đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về công chức, viên chức./.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:


Đồng chí Hoàng Thị Hường, cán bộ phòng Tổ chức – Công tác HSSV giới thiệu phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động


Cán bộ, viên chức thực hiện việc nhập dữ liệu trên phần mềm Quản lý hồ sơ