Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Trường CĐSP Lạng Sơn tham gia Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới, các quy định về hóa đơn điện tử và đối thoại với các doanh nghiệp Quý I/2022

Thực hiện Văn bản số 341/GM-CT của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ngày 18/3/2022 về việc triệu tập thành phần tham dự Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới, các quy định về hóa đơn điện và đối thoại các doanh nghiệp Quý I/2022. Hội nghị được tổ chức vào buổi sáng ngày 24/3/2022 tại Cục Thuế.
Thành phần tham dự gồm: đại diện lãnh đạo Cục Thuế, các phòng chuyên môn cục thuế, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức; Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của doanh nghiệp, tổ chức; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Trong đó Trường CĐSP Lạng Sơn có ThS. Nguyễn Thị Kim – Kế toán trưởng tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến những chính sách thuế mới trong Quý I/2021 như: Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các quy định về hóa đơn điện tử và kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử …
Hội nghị cũng đã phổ biến kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử, những nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, các sản phẩm dịch vụ liên quan đến triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.
Trong Hội nghị, các đại biểu còn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Cục Thuế, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Thông qua Hội nghị đã giúp các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp nói chung và bộ phận Kế toán Trường CĐSP Lạng Sơn kịp thời nắm bắt các chính sách, pháp luật thuế mới ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Một số hình ảnh: