Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Trường CĐSP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Công tác Tuyển sinh và Đào tạo năm 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế, ngày 20/02/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2023.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh và công tác đào tạo cho cán bộ quản lý, giảng viên; phát huy vai trò của các đơn vị và cá nhân trong công tác tuyển sinh và công tác đào tạo của nhà trường; đồng thời đánh giá tổng quan về thực trạng công tác tuyển sinh và đào tạo của nhà trường trong hai năm gần đây; từ đó, định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tuyển sinh và công tác đào tạo năm 2023 và các năm tiếp theo.
Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thuộc trường; tổ trưởng chuyên môn; trợ lý các khoa và các giáo viên quan tâm.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh và công tác đào tạo năm 2021 và 2022, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2023 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã xin ý kiến góp ý các văn bản về công tác tuyển sinh và đào tạo của nhà trường, bao gồm: Quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, các dự thảo quy định về công tác quản lý điểm, công tác xét kết quả học tập và quy định về hồ sơ sổ sách đào tạo. Hội nghị đã nhận được các ý kiến góp ý về hướng phát triển và các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển sinh và công tác đào tạo năm 2023 và các năm tiếp theo; các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy chế, quy định và góp ý điều chỉnh, bổ sung trong quy định của nhà trường về về tuyển sinh và đào tạo và các vấn đề khác có liên quan.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyển sinh và công tác đào tạo trong việc thực hiện mục tiêu, sứ mạng của nhà trường, quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí nhấn mạnh đây cũng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ trường tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2023; đánh giá cao phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, cũng như giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo năm 2023 và những năm tiếp theo đã được hội nghị đề xuất, thảo luận và nhất trí.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng đã chỉ đạo sự cần thiết tập trung triển khai thực hiện các nội dung đối với công tác tuyển sinh: Xác định và quy hoạch lại ngành nghề đào tạo của nhà trường, từ đó đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành nghề thị trường lao động có nhu cầu cao; nâng cao nhận thức, tinh thần, phương thức tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh; đa dạng hóa và khai thác tiềm năng các loại hình tuyển sinh và đào tạo; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của nhà trường nhằm cập nhật nội dung theo văn bản quy định của cơ quan cấp trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tuyển sinh và đào tạo của nhà trường. Đối với công tác đào tạo, cần rà soát, cập nhật, bổ sung và đồng bộ hóa các quy định của nhà trường nhằm cập nhật quy định của cấp trên và đáp ứng thực tiễn hoạt động của nhà trường một cách khoa học, đồng bộ, thuận tiện, khoa học trong triển khai; tích cực, tăng cường đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, cập nhật thông tin và giải pháp; đồng thời tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận chuyển đổi số trong các hoạt động tuyển sinh và đào tạo của nhà trường.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Hiệu trưởng nhà trường
phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Lê Thị Minh Thi – Trưởng phòng QLĐT&HTQT Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021, 2022; định hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tac tuyển sinh và đào tạo năm 2023 và những năm tiếp theo.


Hội nghị tiến hành thảo luận


Các đơn vị trong nhà trường tham gia thảo luận, trao đổi tại Hội nghị.


Đồng chí Phùng Quý Sơn – Hiệu trưởng nhà trường kết luận Hội nghị