Thứ Sáu, 21/06/2024
25.7 C
Lạng Sơn

Trường TH&THCS Lê Quý Đôn tổ chức giờ học kết nối liên trường hiệu quả, chất lượng

Căn cứ Kế hoạch số 839/KH-PGDĐT ngày 09/9/2021 về Kế hoạch trọng tâm cấp THCS năm học 2021-2022; Công văn số 856 /PGDĐT-THCS ngày 10/9/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2021-2022 của Phòng GDĐT Thành phố; thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 và phân công của cụm chuyên môn, ngày 31/3/2022, Tổ Giáo dục THCS tổ chức giờ học kết nối môn Toán lớp 8 với các trường THCS Vĩnh Trại, THCS Đông Kinh, THCS Tam Thanh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Cao Lộc.
Theo chỉ đạo của Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục cần tăng cường thực hiện “giờ học kết nối” với các nội dung phù hợp, mang tính giáo dục và đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường cơ hội trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy, công tác quản lý, nguồn học liệu mở cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, tổ chuyên môn trường TH&THCS Lê Quý Đôn đã chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức “giờ học kết nối” liên trường. Giờ học kết nối được xây dựng theo kế hoạch, có sự trao đổi giữa tổ chuyên môn và nhóm bộ môn, tiến hành tổ chức 01 giờ bộ môn Toán tại lớp 8A2.
Để giờ học đúng nghĩa là “kết nối”, nhà trường đã có sự chuẩn bị chu đáo về thiết bị bao gồm: 02 camera (01 camera hướng bảng, 01 camera thu toàn cảnh lớp học), 02 micro (01 micro cho giáo viên, 01 camera cho học sinh phát biểu), 02 loa phát âm thanh. Các đơn vị trường tham gia giờ học đánh giá đường truyền ổn định, hình ảnh sắc nét (có thể quan sát được nội dung viết bảng của giáo viên và phần làm bài tập của học sinh), âm thanh rõ ràng. Giáo viên đứng lớp chuẩn bị chu đáo về thiết bị dạy học, vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, nội dung trình chiếu khoa học, hướng đến kiến thức trọng tâm, sử dụng thành thạo nền tảng Google meet. Giáo viên thực hiện đúng tinh thần “kết nối” trong việc khơi gợi học sinh trường mình và trường bạn cùng tham gia phát biểu xây dựng bài, phát huy tính tích cực, phát triển năng lực bộ môn của học sinh các nhà trường. Đặc biệt, hoạt động vận dụng cuối giờ: giải dạng bài tìm nghiệm của phương trình tích, ghép các kết quả tìm được thành một ngày lễ lớn của đất nước 30/4/1975 đã mở ra góc nhìn mới về môn Toán – không công thức, khô khan mà rất gần gũi, có thể vận dụng đầy sáng tạo và ý nghĩa trong cuộc sống.
Giờ học đã nhận được sự hưởng ứng của các đơn vị trường bạn, đảm bảo mục tiêu bài học và hiệu quả, chất lượng dạy học. Trong thời gian tới, tổ Giáo dục THCS sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giờ học kết nối liên trường ở các bộ môn, khối lớp khác nhằm tăng cường kết nối giữa các nhà trường, góp phần nâng cao vị thế của trường TH&THCS Lê Quý Đôn./.

Một số hình ảnh:


Toàn cảnh lớp học kết nối – điểm trường chủ trì


Màn hình kết nối giúp học sinh trường bạn quan sát rõ nội dung viết bảng của giáo viên và phần chữa bài tập của học sinh trường chủ trì, từ đó đối chiếu, so sánh kết quả làm bài của mình và tham gia nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.


Hoạt động vận dụng ý nghĩa, kết nối tri thức Toán học với cuộc sống


Học sinh trường bạn tích cực tham gia xây dựng bài (THCS Đông Kinh).


Học sinh trường bạn tích cực tham gia xây dựng bài
(PTDTNT THCS&THPT huyện Cao Lộc).