Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn 4675/ BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2022-2023; căn cứ Công văn số 1542/TCGDNN-HSSV ngày 28/7/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” năm học 2022-2023 cho học sinh, sinh viên.
Chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” được diễn ra trong 02 đợt: Đợt 1 từ ngày 13/9/2022 đến ngày 27/9/2022; Đợt 2 từ ngày 05/11/2022 đến ngày 10/11/2022, với số lượng trên 907 học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng chính quy.
Tuần sinh hoạt được tổ chức thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các qui chế, qui định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.
Trong khuôn khổ tuần sinh hoạt, học sinh, sinh viên sẽ được học tập và phổ biến những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Chuyên đề toàn khóa và năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; Hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền, giới thiệu về Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn hơn 60 năm xây dựng và phát triển; triển khai các qui chế, qui định về công tác học sinh, sinh viên do nhà trường ban hành; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác học sinh sinh viên; công tác Đoàn, Hội và các nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2022-2023.
Thông qua “Tuần Sinh hoạt công dân- Học sinh sinh viên”, Nhà trường hy vọng những thông tin bổ ích được truyền đạt, chia sẻ tới học sinh, sinh viên sẽ giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023./.
Một số hình ảnh:


Thầy giáo Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng lên lớp chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022


Đồng chí thượng tá Lâm Tiến Hùng – Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên lớp chuyên đề “Tuyên truyền Luật An ninh mạng”


Đồng chí thiếu Tá Dương Hoàng Anh – Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn
lên lớp chuyên đề “Tuyên truyền Luật An toàn giao thông”


Cô giáo Nguyễn Thị Giang Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
lên lớp chuyên đề “Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; HSSV với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Học sinh, sinh viên tham gia học Tuần sinh hoạt công dân