Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Tuần Sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên năm học 2023-2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Thực hiện Công văn 4337/BGDDT-GDGTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/8/2023 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023-2024; Công văn số 1377/TCGDNN-NG ngày 12/7/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh, sinh viên từ ngày 12/9 đến ngày 15/10/2023 với số lượng 1106 học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng chính quy tham gia.
Trong khuôn khổ tuần sinh hoạt, học sinh, sinh viên được học tập và phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” và nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội…; cập nhật bổ sung, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông qua các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý HSSV; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV; tổ chức các hoạt động cho sinh viên thi đua học tập, rèn luyện; khơi dậy ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; Giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết cho HSSV đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.
Thông qua “Tuần Sinh hoạt công dân-Học sinh, sinh viên”, Nhà trường hy vọng những thông tin bổ ích được phổ biến, truyền đạt giúp học sinh, sinh viên thêm tự tin, vững vàng bước vào năm học mới với sự hứa hẹn nhiều thành công mới./.
Một số hình ảnh:

TS. Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng lên lớp chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023

Đồng chí Trung tá Ngô Quang Trung – Đội trưởng Đội phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công An tỉnh Lạng Sơn lên lớp chuyên đề “Luật phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người; phòng, chống bạo lực học đường”

Đồng chí Đại úy Nguyễn Trung Đức – Công an phường Chi Lăng
lên lớp chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy”

TS. Lê Thị Minh Thi- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
phổ biến Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024; Quy chế đào tạo; hướng dẫn giải quyết
các vấn đề liên quan đến học vụ; quy định chuẩn đầu ra sinh viên

Học sinh, sinh viên tham gia học tập