Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Vận dụng kế toán quản trị trong quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Tóm tắt: Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán, giúp cán bộ kế toán nắm bắt được thực trạng tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức quản trị nội bộ và đưa ra quyết định quản trị phù hợp với tình hình thực tiễn. Bài viết bàn về vai trò của kế toán quản trị và đề xuất một số giải pháp áp dụng kế toán quản trị trong quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng được yêu cầu từng bước tự chủ về tài chính.

Từ khóa: kế toán, quản trị, tài chính, tự chủ,…