Chủ Nhật, 14/07/2024
25.9 C
Lạng Sơn

Văn hóa ứng xử trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu qua “Kho tàng ca dao người Việt”

Tóm tắt: “Văn hóa ứng xử trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu qua Kho tàng ca dao người Việt” là một trong những chủ đề hấp dẫn được nhiều tác giả nghiên cứu. Qua đó góp phần vào việc xây dựng gia đình trong xã hội ngày nay. Theo kết quả nghiên cứu, cách ứng xử của mẹ chồng với nàng dâu và ngược lại có những biểu hiện tích cực như những tình cảm chân thành, thiêng liêng, sự hiếu thảo, chăm sóc, phụng dưỡng. Tuy nhiên còn những điểm hạn chế như sự phân biệt đối xử, những lời trách than của nàng dâu, hay thái độ phản kháng quyết liệt. Nhìn chung đây là mối quan hệ thuận ít, nghịch nhiều, là vấn đề nhức nhối, trăn trở trong gia đình người Việt.
Từ khóa: Kho tàng, ca dao, người Việt, văn hóa ứng xử, mẹ chồng, nàng dâu, thách cưới, tích cực, tiêu cực …


Tải về