Chủ Nhật, 14/07/2024
30.3 C
Lạng Sơn

439BC21.9.2020 Báo cáo ba công khai đối với cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Công khai cam kết chất lượng đào tạo: Download

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục: Download

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục: Download

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: Download

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục: Download

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng:

1. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Kế toán, trình độ cao đẳng: Download

2. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Tiếng Trung Quốc, trình độ cao đẳng: Download