Thứ Ba, 23/07/2024
24.5 C
Lạng Sơn

Hướng dẫn mẫu và thời hạn lưu trữ Hồ sơ, Sổ sách đào tạo của cá nhân GV giảng dạy khối GDNN

Hướng dẫn mẫu và thời hạn lưu trữ Hồ sơ, Sổ sách đào tạo của cá nhân GV giảng dạy khối GDNN:
Mẫu 1 – Kế hoạch giảng dạy
Mẫu 2a, 2b – Giáo án
Mẫu 3 – Sổ tay GV