Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên và Các bộ môn chung tổ chức sinh hoạt chính trị tìm hiểu nội dung cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 14/4/2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều ngày 13/10/2023 chi bộ Khoa Đào tạo giáo viên và Các bộ môn chung tổ chức sinh hoạt chính trị tìm hiểu nội dung thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.
Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Thế Dương- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; toàn thể chi ủy và đảng viên của chi bộ.
Nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: 1) Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 2) Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; 3) Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Những nội dung chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Thu Phương-Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ Lý luận chính trị trình bày nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nội dung được tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại buổi sinh hoạt chính trị, đảng viên trong chi bộ được nghe khái quát một số ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, nhà báo, nhà giáo tập trung vào các nội dung: 1) Khẳng định vai trò to lớn và uy tín rất cao của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 2) Bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; 3) Mong muốn, đòi hỏi cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không dừng, không nghỉ mà phải kiên quyết, kiên trì chống “giặc nội xâm” đến cùng. Các ý kiến tiếp tục khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.
Đảng viên trong chi bộ còn được nghe các ý kiến của bạn bè quốc tế qua bộ phim tài liệu: “Chống “giặc nội xâm” và góc nhìn quốc tế”. Phim tài liệu đã dẫn lại nhiều bài báo, thông tin từ truyền thông quốc tế viết về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.
Các ý kiến thảo luận của đảng viên trong chi bộ làm rõ hơn nội dung cuốn sách bằng các minh chứng thực tiễn; đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao nhận thức, tu dưỡng bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, giảng viên; xây dựng văn hóa công sở; phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở chỉ đạo của Đại biểu Đảng ủy Trường, kết thúc buổi sinh hoạt chính trị, đồng chí Bí thư chi bộ trình bày dự thảo Kết luận của chi bộ về các nội dung học tập và vận dụng cuốn sách vào thực tiễn công tác của chi bộ, của đảng viên; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ,
Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chính trị

Đồng chí Hoàng Thu Phương-Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Lý luận chính trị
trình bày Phần thứ 3 của cuốn sách

Hình ảnh trích trong phim tư liệu “Chống giặc nội xâm và góc nhìn quốc tế”

Đảng viên thảo luận trong buổi sinh hoạt chính trị