Thứ Sáu, 19/04/2024
25.2 C
Lạng Sơn

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ – Trung tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 4 năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 29/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ Khối năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” và “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023)”, ngày 11/4/2023, chi bộ Khoa Ngoại ngữ – Trung tâm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 4 năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.
Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thế Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đảm bảo chất lượng và các đồng chí lãnh đạo, đảng viên chi bộ Khoa Ngoại ngữ – Trung tâm.
Trình bày báo cáo đề dẫn chuyên đề, đồng chí Nguyễn Các Tâm, Bí thư Chi bộ đã nêu bật những nội dung cụ thể như sau:
I/ Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham những, lãng phí với những vấn đề cụ thể về quan điểm, tư tưởng của Bác về văn hóa, xây dựng văn hóa, về con người và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa; tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí với những nội dung cụ thể về nhận diện quan liêu – nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí, các biện pháp, cách thức, quy trình đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nhận diện những biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân đối với tổ chức Đảng và cá nhân cán bộ đảng viên.
II/ Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí với định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là:“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Những nguy cơ về nạn tham nhũng, các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của đất nước, đe dọa đến vai trò cầm quyền của Đảng và sự tồn vong của chế độ nếu không có biện pháp phù hợp để phòng, chống có hiệu quả.
III/ Phần liên hệ thực tế thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tại Việt Nam, qua đó gợi ý những giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ Khoa Ngoại ngữ – Trung tâm.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thế Dương, Phó Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận công tác chuẩn bị của chi bộ. Những vấn đề về quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sự cần thiết và các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã được trình bày rất cụ thể trong chuyên đề; các ý kiến phát biểu của đảng viên trong chi bộ rất sâu sát làm rõ thêm những nội dung của chuyên đề. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Chi bộ, các đảng viên cần lưu ý phòng, chống mọi biểu hiện của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, quan tâm đến tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và lan tỏa các nội dung của chuyên đề tới đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường.
Sau phần báo cáo đề dẫn, các đảng viên của chi bộ đã sôi nổi có ý kiến phát biểu nhận thức của cá nhân về các nội dung chuyên đề. Đặc biệt các đảng viên đã có phần liên hệ thực tiễn việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động rất thiết thực, cụ thể hàng ngày như: tinh thần nêu gương của đảng viên, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học để có giờ dạy hiệu quả cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, các quy định ở trường, ở nơi cư trú …
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Phó Bí thư chi bộ, chủ trì buổi sinh hoạt đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của báo cáo viên, đặc biệt là các ý kiến của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng thời giao cho báo cáo viên tiếp thu, bổ sung các nội dung để ban hành chuyên đề thực hiện trong toàn chi bộ và các đơn vị trực thuộc./.
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:


Đồng chí Nguyễn Thế Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường
phát biểu chỉ đạo


Đồng chí Nguyễn Các Tâm, Bí thư chi bộ trình bày báo cáo đề dẫn


Đảng viên chi bộ tìm hiểu chuyên đề