Thứ Sáu, 01/03/2024
9.3 C
Lạng Sơn

Công tác liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, từ thực tiễn yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn, nhu cầu của người học, nguồn lực thực tế, đơn vị đã tham mưu cho nhà trường, phối hợp với các cơ sở giáo dục uy tín trên cả nước để mở các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học.
Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã phối hợp, liên kết với 06 trường đại học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Đà Nẵng. Nhà trường đã tổ chức đào tạo trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học với đa dạng các ngành học: Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Mĩ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tin học -Công nghệ Tiểu học, Sư phạm Giáo dục công dân cho 18 lớp với gần 1086 học viên.
Trong quá trình phối hợp đào tạo, Nhà trường luôn có chỉ đạo sát sao, kịp thời Khoa Bồi dưỡng CBQL&NV- đơn vị đầu mối tham mưu, phối hợp theo dõi, quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp liên kết đào tạo, thực hiện trong công tác liên kết đào thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong công tác thực hiện quy chế đào tạo, Nhà trường tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo phân công giảng viên đủ tiêu chuẩn giảng dạy, xây dựng kế học học tập, kế hoạch quản lý các lớp, bố trí phòng ở cho giảng viên, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên lên lớp. Các giảng viên lên giảng dạy đều thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch trong giấy báo giảng, không bỏ giờ, bỏ tiết, cắt ngắn kế hoạch giảng dạy nên cơ bản đảm bảo duy trì được nề nếp và chất lượng học tập.
Trong công tác quản lý học viên các lớp liên kết đào tạo được lãnh đạo luôn được Nhà trường quan tâm. Để quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo, Trường CĐSP Lạng Sơn ban hành quyết định thành lập Ban quản lý các lớp liên kết đào tạo gồm lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, bộ phận liên quan có nhiệm vụ phối hợp với cơ sở chủ trì đào tạo theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình dạy học của giảng viên, đảm bảo cơ sở vật chất và thực hiện các nội dung khác theo hợp đồng đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường cử cán bộ, giảng viên quản lý lớp, theo dõi tính chuyên cần của học viên, phối hợp tổ chức các đợt thi hết học phần, thi tốt nghiệp.
Trong công tác lưu trữ hồ sơ, Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ lưu trữ hồ sơ theo quy định gồm các văn bản quản lý cho phép mở lớp của UBND tỉnh, văn bản ghi nhớ hợp tác giũa hai cơ sở, …; lưu trữ hồ sơ đầu vào của học viên, quyết định trúng tuyển; hồ sơ đào tạo; quyết định công nhận tốt nghiệp của học viên đầy đủ đúng quy định.
Có thể thấy rằng, công tác liên kết đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Trong những năm qua, Nhà trường đã không ngừng được cải tiến, nâng cao công tác liên kết đào tạo để phù hợp thực tiễn. Trong thời gian tới Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tiếp tục khảo sát, liên hệ với các trường đại học để liên kết tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực của Tỉnh đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện nay./.
Một số hình ảnh minh họa:


Giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội và học viên lớp Ngữ Văn K20 đi trải nghiệm thực tế


Giảng viên Ttrường ĐHSP Hà Nội lên lớp


Học viên thực hành Tin học


Học vien lớp Mĩ thuật K20 trong giờ học thực hành