Thứ Sáu, 19/04/2024
25.2 C
Lạng Sơn

Đại hội điểm Lớp K17MN năm học 2022-2023

Thực hiện văn bản số 511/CĐSP-TCCTHSSV ngày 13/10/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội lớp năm học 2022-2023; được sự phân công của nhà trường về việc tổ chức Đại hội điểm, ngày 21/10/2022, Lớp K17MN – Khoa Đào tạo giáo viên tổ chức Đại hội lớp năm học 2022-2023.
Thành phần tham dự Đại hội: Về phía Ban Giám hiệu Trường CĐSP Lạng Sơn có đồng chí Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng tới dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo các phòng, các khoa, giảng viên là cố vấn học tập cùng đại diện học sinh, sinh viên các lớp.
Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; đồng thời các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng năm học 2022-2023. Các chỉ tiêu và phương hướng phấn đấu đã được Đại hội thống nhất cao. Đại hội đã bầu Ban Cán sự lớp năm học 2022-2023. Ban cán sự lớp mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực và chủ động trong học tập và rèn luyện và nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp phát động.
Phát biểu tại Đại hội cô giáo Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng biểu dương những kết quả đạt được, ghi nhận sự thành công của Đại hội và đánh giá cao về việc tổ chức Đại hội điểm trong toàn trường.
Sau Đại hội, địa diện Phòng Tổ chức-Công tác học sinh sinh viên đã tổ chức rút kinh nghiệm. Trong buổi rút kinh nghiệm cô giáo Mông Thị Vân Anh-Trưởng khoa Đào tạo giáo viên và cô giáo Trần Thị Hiền-Cố vấn học tập của Lớp K17MN đã chia sẻ một số kinh nghiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ của các giảng viên trong Khoa Đào tạo giáo viên và tập thể sinh viên Lớp K17MN trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó còn có một số ý kiến đóng góp của các đại biểu là cố vấn học tập, học sinh sinh viên các lớp tới dự Đại hội. Đại biểu dự Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và rút kinh nghiệm sâu sắc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội lớp năm học 2022-2023./.
Một số hình ảnh


Đồng chí Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023


Không khí Đại hội làm việc nghiêm túc


Thảo luận ý kiến bổ sung cho Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023


Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban cán sự lớp năm học 2022-2023