Thứ Năm, 18/04/2024
24.3 C
Lạng Sơn

Hội nghị Công tác khảo thí năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Thực hiện Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 và Kế hoạch số 69/KH-CĐSP ngày 17/02/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, ngày 10/3/2023, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Công tác khảo thí năm học 2022-2023.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ trưởng chuyên môn, giảng viên giảng dạy các hệ cao đẳng, trung cấp trong nhà trường.
Mục đích của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra-đánh giá kết quả hoạt động đào tạo nói chung và công tác quản lý, tổ chức thi kết thúc môn học nói riêng cho cán bộ, giảng viên; đảm bảo công tác quản lý và tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng hiệu quả; quản lý điểm thi; phân tích, đánh giá kết quả thi đảm bảo đúng quy định; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức dạy học và kiểm tra-đánh giá kết quả theo hướng phát triển năng lực người học; đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; góp phần cho việc phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo; phát huy được vai trò của các đơn vị và cá nhân trong công tác khảo thí nói riêng và hoạt động đào tạo nói chung của nhà trường.
Nội dung của Hội nghị gồm: (1) Đánh giá công tác công tác khảo thí nói chung, công tác quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học nói riêng giai đoạn 2020-2023 và đề xuất các giải pháp về công tác khảo thí của giai đoạn tiếp theo; (2) Thảo luận về các vấn đề: dự thảo Quy định về công tác quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học đối với các hệ đào tạo; tổ chức kiểm tra-đánh giá kết quả đào tạo theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; công tác quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu khảo thí; các vấn đề khác có liên quan; (3) Tổ chức tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi và viết câu hỏi thi.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận có ý nghĩa thực tiễn trong công tác quản lý và thực hiện công tác kiểm tra-đánh giá trong hoạt động đào tạo; đặc biệt là công tác quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học. Trong đó, công tác xây dựng đề thi, viết câu hỏi thi, phân tích kết quả thi được nhiều cán bộ, giảng viên quan tâm. Qua việc trao đổi thực tế một số đề thi, câu hỏi thi đã sử dụng trong các kỳ thi kết thúc môn học của nhà trường, với những kiến thức lý luận về xây dựng ngân hàng đề thi, xây dựng câu hỏi thi, giảng viên có thêm hiểu biết về mối quan hệ giữa việc phát triển chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và kiểm tra-đánh giá; đặc biệt là kỹ năng xây dựng ngân hàng đề thi và viết câu hỏi thi.
Với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và sự quan tâm của mỗi cán bộ, giảng viên, Hội nghị công tác Khảo thí năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp. Qua Hội nghị, mỗi đơn vị, cá nhân sẽ nhận thức sâu sắc hơn về chức trách của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức kiểm tra-đánh giá, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân. Đồng thời chú trọng đến việc phát triển chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và kiểm tra-đánh giá quá trình, đặc biệt là dạy học và kiểm tra-đánh giá theo hướng phát triển năng lực./.
Một số hình ảnh của Hội nghị:


ThS. Nguyễn Thế Dương-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị


ThS. Nguyễn Thị Phương Loan-Trưởng phòng KHCN&ĐBCL
tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi và viết câu hỏi thi


ThS. Ninh Quốc Huy-Phó Trưởng phòng KHCN&ĐBCL trình bày
Báo cáo công tác khảo thí giai đoạn 2020-2023 của Trường CĐSP Lạng Sơn


TS. Lê Thị Minh Thi-Trưởng phòng QLĐT&HTQT phát biểu thảo luận tại Hội nghị


ThS. Lê Thị Thanh Hương-Trưởng khoa Ngoại ngữ phát biểu thảo luận tại Hội nghị


Cán bộ, giảng viên tham dự Hội nghị