Thứ Năm, 13/06/2024
27 C
Lạng Sơn

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho cán bộ, nhà giáo giảng dạy giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện kế hoạch số 669/KH-CĐSP ngày 22/9/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn triển khai các nội dung về giáo dục nghề nghiệp, từ ngày 01/12/2023, Nhà trường đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho hơn 80 cán bộ, nhà giáo giảng dạy giáo dục nghề nghiệp.
Trong Hội nghị tập huấn, cán bộ và nhà giáo của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã được TS. Nguyễn Đức Hỗ-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp trao đổi, bồi dưỡng các nội dung về phát triển chương trình đào tạo; đào tạo đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; quản lý và phát triển nhà giáo; những vấn đề chung về thiết kế dạy học. Trong khóa tập huấn, cán bộ và nhà giáo đã tích cực học tập, trao đổi thảo luận, xin ý kiến báo cáo viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Nhà trường.
Hội nghị tập huấn không chỉ tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quan về yêu cầu giáo dục nghề nghiệp hiện nay mà còn bồi dưỡng thêm cho các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy giáo dục nghề nghiệp những kiến thức chuyên môn, năng lực tiếp cận các chuẩn đào tạo của khu vực để thích ứng với chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; phát huy tính độc lập, sáng tạo, tự nghiên cứu, học tập suốt đời, linh hoạt phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp hiện nay.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo luôn là một nhiệm vụ cần thiết, trọng tâm và thường xuyên của nhà trường. Qua đó góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp; chủ động tiếp cận và thích ứng với những chủ trương đổi mới trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay; đồng thời tham mưu cho nhà trường phát triển chương trình đào tạo, tổ chức dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra và tích hợp năng lực số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng./.

Một số hình ảnh:

TS. Phùng Quý Sơn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Đức Hỗ-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng,
Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệ lên lớp các nội dung bồi dưỡng

Lãnh đạo Trường, cán bộ, nhà giáo chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên