Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Hội nghị triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2021-2022

Thực tập sư phạm là một trong những hoạt động quan trọng, là điều kiện cần thiết để sinh viên sư phạm hoàn thành chương trình đào tạo, nhằm gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, qua đó phát triển năng lực và phẩm chất nghề nghiệp. Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hành, thực tập sư phạm và kế hoạch đào tạo của nhà trường, ngày 05/01/2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2021-2022.
Dự Hội nghị thực tập có đồng chí Liễu Thị Thưởng-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Về phía Trường CĐSP Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Dương- Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực tập; lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, trưởng đoàn thực tập là giảng viên và sinh viên.
Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực tập sư phạm, được chia làm hai đợt tại các trường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đợt 1 gồm 28 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tham gia thực tập giữa khóa và Đợt 2 gồm 49 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Tiếng Anh tham gia thực tập tốt nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Thế Dương-Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực tập sư phạm phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Tiếp đến, đồng chí Dương Anh Tuân-Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác quốc tế trình bày Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2021-2022.
Hội nghị đã tiến hành thảo luận về các nội dung thực tập, chú trọng những mảng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên còn yếu, thiếu trong quá trình đào tạo như: giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm, xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm,…. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham góp của các đại biểu tham dự. Đặc biệt và ý kiến của đồng chí Liễu Thị Thưởng- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn. Đồng chí đã chỉ rõ những điểm mới trong dạy học ở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay như: chỉ dạy nội dung cốt lõi; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình thực tế của các trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, sổ sách; trường mầm non có mô hình lớp thường và lớp chất lượng cao. Những ý kiến bàn thảo sẽ giúp cho giáo sinh chuẩn bị tâm thế, chủ động tiếp cận và thích ứng với các nội dung đổi mới hiện nay.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dương- Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực tập đã nhấn mạnh công tác chỉ đạo tại các cơ sở thực tập như: thành lập Ban chỉ đạo cấp trường, triển khai các hoạt động thực tập bám sát kế hoạch đã ban hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và giáo sinh trong quá trình thực tập; tăng cường phối hợp giữa các trường, giảng viên, giáo viên hướng dẫn và sinh viên, trong đó phát huy vai trò của các trưởng đoàn thực tập; điều chỉnh, hoàn thiện các Phiếu đánh giá; sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định thực tập sư phạm của Trường CĐSP.
Hy vọng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực và sự phối hợp giữa các bên liên quan, hoạt động thực tập sư phạm năm học 2021-2022 sẽ được triển khai đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp. Sinh viên được rèn luyện trong môi trường thực tiễn sinh động, được tiếp cận với những thay đổi của giáo dục hiện nay, thích ứng nhanh chóng để hình thành những phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của người giáo viên tương lai./.


Đồng chí Nguyễn Thế Dương- Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực tập
phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Liễu Thị Thưởng- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Dương Anh Tuân-Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Hợp tác quốc tế
trình bày Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực tập sư phạm năm học 2021-2022


Đồng chí Lê Thị Minh Thi-Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý Đào tạo
và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Bùi Thị Ánh-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
phát biểu tại Hội nghị