Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Khoa Bồi dưỡng CBQL&NV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, 75 năm thành lập ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn và các ngày lễ lớn (đợt 1), năm học 2022-2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục (15/10/1968), khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn cực kỳ ác liệt, Bác đã căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt – học tốt”. Và từ đó đến nay, phong trào thi đua dạy tốt-học tốt đã trở thành phong trào thi đua truyền thống, đặc trưng của ngành được toàn thể đội ngũ nhà giáo và học sinh cả nước tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác Thi đua, khen thưởng ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được duy trì thường xuyên hằng năm, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường. Thông qua phong trào thi đua đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm cho công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Phong trào Thi đua của nhà trường được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, các khoa, phòng chuyên môn trong nhà trường đều tổ chức phát động thi đua với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên. Đối với Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ đã tích cực Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2022), 75 năm ngày thành lập ngành GDĐT Lạng Sơn (1947-2022) và các ngày Lễ lớn (đợt 1) năm học 2022-2023 do Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phát động theo Kế hoạch số 493/KH-CĐSP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Nhà trường.
Công tác tư tưởng chính trị: Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tích vực viết tin bài; thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương lao động, thực hiện tốt các quy định chung; tham gia các cuộc thi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Chung tay vì an toàn giao thông” và tìm hiểu về “Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn”.
Công tác chuyên môn-nghiệp vụ: Thực hiện tốt quy chế chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, chương trình đào tạo các lớp liên kết theo đúng Kế hoạch; Phối hợp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình các lớp liên kết đào tạo,… Trong đợt thi đua, Khoa đã cử giảng viên Triệu Minh Thùy tham gia Hội thi giảng viên giỏi, tiết thi giảng dạy tại lớp K3CĐTiếng Anh và K1CĐ Thanh nhạc được đánh giá, xếp loại: Giỏi. Hoạt động góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên, tạo môi trường để giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Khoa còn phân công đồng chí Hoàng Mạnh Tùng xây dựng kế hoạch đổi mới trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị với nội dung “Sử dụng Google Sheets thực hiện công tác quản lý, tuyển sinh đại học,phân tích dữ liệu thông minh hơn”.
Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao: Đơn vị cử giảng viên tập luyện các tiết mục văn nghệ tham gia “Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trường CĐSP Lạng Sơn”, tham gia “Giải Bóng chuyền hơi Công chức, Viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022” và chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học 2022-2023. Đây là một trong nhiều hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi tạo nên sức bật, sinh khí mới cho công tác giảng dạy và học tập.
Qua đợt thi đua đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Bồi dưỡng CBQL&NV đã được nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, phẩm chất, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công tác. Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh trong đợt thi đua:


Giờ thi giảng của giảng viên Triệu Minh Thùy


Giải Bóng chuyền hơi công chức, viên chức, người lao động
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn


Sử dụng Google Sheets thực hiện công tác quản lý, tuyển sinh đại học,
phân tích dữ liệu thông minh hơn


Chương trình văn nghệ trong Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
và Khai giảng năm học 2022-2023