Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Kiểm tra học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CĐSP ngày 16/01/2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc kiểm tra học sinh, sinh viên (HSSV) ngoại trú năm học 2023- 024, ngày 18/01/2024, Ban Quản chỉ đạo và Ban quản lý HSSV nhà trường đã phối hợp với đại diện lãnh đạo phường, đại diện lãnh đạo công an phường, cán bộ công an phụ trách khu vực, Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện công tác kiểm tra HSSV ngoại trú tại khu vực phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Công tác kiểm tra học sinh, sinh viên ngoại trú nhằm tăng cường phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt; động viên học sinh, sinh viên phát huy năng lực trong việc góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở nơi cư trú; đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên.
Chương trình kiểm tra học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2023-2024 của Nhà trường tập trung vào các nội dung sau: kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại địa phương, tình hình ăn, ở, học tập và sinh hoạt của HSSV ngoại trú; kịp thời nhắc nhở, xử lý chấn chỉnh và động viên HSSV thực hiện tốt quy chế.
Tính đến ngày 15/01/2024, quy mô đào tạo của Nhà trường gần 1800 HSSV; trong đó có gần 1200 HSSV chính quy các hệ đào tạo; với 229 HSSV ở ngoại trú tại các phòng trọ.
Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% HSSV ngoại trú đều chấp hành tốt nội quy của nhà trọ, quy định của địa phương; môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt; phát huy năng lực trong việc xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường và ở nơi cư trú; môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nghiêm túc chấp hành các quy định tại nơi cư trú.
Đây là hoạt động thường niên góp phần cùng với Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục HSSV. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với chính quyền và công an địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV ngoại trú nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện./.
Một số hình ảnh:

Đồng chí Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành cuộc họp với Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra tại các khu nhà trọ của HSSV

Đồng chí Nguyễn Công Hân, Phó Trưởng phòng Công an phường Chi Lăng
hướng dẫn sinh viên thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy