Thứ Ba, 16/04/2024
23.6 C
Lạng Sơn

Nghiệm thu đề tài cấp trường “Hình thành cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn kĩ năng lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mầm non”

Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐKH&ĐT ngày 15/9/2021 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2021- 2022,  ngày 03/06/2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: “Hình thành cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn kĩ năng lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mầm non” do ThS. Triệu Minh Thùy – giảng viên Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: TS. Phùng Quý Sơn- Hiệu trưởng, Chủ tịch, ThS. Hoàng Thu Thủy- Trưởng phòng TC-CTHSSV, Phó chủ tịch; ThS. Đỗ Thị Xuyến – Giảng viên Khoa Đào tạo giáo viên, Phản biện 1; ThS. Phương Ngọc Thanh Huyền – Giảng viên Trường TH&THCS Lê Quý Đôn, Phản biện 2; ThS. Lô Mai Lan – Tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên thư ký. Tham dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo, giảng viên của Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ – Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Đồng thời chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì được nghe ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, trao đổi và thảo luận làm tường minh hơn một số nội dung của đề tài. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, mục đích của đề tài là đề xuất một số biện pháp hình thành kĩ năng lựa chọn và sử dụng các tác phẩm văn học có nội dung giáo dục lòng nhân ái cho trẻ trong quá trình giảng dạy học phần“Phương pháp cho trẻ làm quen với văn học” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Để hình thành cho SV kĩ năng lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mầm non, chúng tôi đã đề xuất và hoàn thiện các biện pháp sau: Hình thành cho sinh viên kĩ năng nhận diện các tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ; Hình thành cho sinh viên kĩ năng sưu tập và lựa chọn tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ; Hình thành cho sinh viên kĩ năng sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại nhằm khắc sâu ấn tượng mẫu hành vi biểu hiện lòng nhân ái cho trẻ; Hình thành cho sinh viên kĩ năng sử dụng đồ dùng trực quan trong tác phẩm văn học để tạo cảm xúc cho trẻ; Hình thành cho sinh viên kĩ năng tổ chức các hoạt động luyện tập bằng các hình thức khác nhau để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ. Bước đầu vận dụng các biện pháp tác động tới việc hình thành cho sinh viên kĩ năng lựa chọn và sử dụng tác phầm văn học để giáo dục lòng nhân cho trẻ mầm non đã mang lại hiệu quả nhất định, có tính khả thi.

Các sản phẩm của đề tài gồm: 01 bài báo đăng Tạp chí Dạy và học ngày nay,  Số kì 2- tháng 2/2022 với tiêu đề: “Phát triển kĩ năng lựa chọn tác phẩm văn học giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mầm non đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”; hệ thống các tác phẩm văn học để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ,…

Buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường được diễn ra theo quy trình, đảm bảo đúng quy định, với tinh thần làm việc tích cực, khoa học, nghiêm túc. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại Tốt; có hàm lượng khoa học và giá trị ứng dụng trong giảng dạy và học tập hiện nay. Đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc những góp ý của các thành viên hội đồng và hoàn thiện theo đúng thời gian quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn các kết quả nghiên cứu để triển khai ứng dụng trong đào tạo ngành Giáo dục mầm non trong các năm học tiếp theo./.

Một số hình ảnh


Họp Hội đồng nghiệm thu


ThS. Triệu Minh Thùy – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Lãnh đạo và giảng viên Khoa Bồi dưỡng CBQL&NV chúc mừng chủ nhiệm đề tài