Thứ Ba, 16/04/2024
26.5 C
Lạng Sơn

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp