Thứ Ba, 16/04/2024
26.5 C
Lạng Sơn

Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở năm 2021

Thực hiện Công văn số 2993/SGDĐT-GDTXCN ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc triệu tập bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở năm 2021. Sáng 16/10/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên-Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS năm 2021.
Tham gia đợt tập huấn có 274 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở của 11 huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các lớp tập huấn diễn ra từ ngày 16/10/2021 đến 24/10/2021 với nội dung học tập chuyên đề: Lồng ghép kỹ năng sống về giới, bình đẳng giới và xây dựng trường học an toàn trong quản lý và giáo dục học sinh trung học cơ sở.
Thông qua các hoạt động của lớp tập huấn, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở sẽ được cập nhật thông tin cốt lõi về kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống; những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong cách tiếp cận về giới, bình đẳng giới, thấy được sự cần thiết phải lồng ghép các thông tin và kiến thức kỹ năng sống về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới trong các nhà trường hiện nay. Đồng thời cũng trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ về xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường để có cách tuyên truyền, phòng tránh và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm và quản lý cảm xúc của giáo viên.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp tập huấn


Giảng viên Tạ Thị Thu Hằng lên lớp


Giảng viên Đinh Thị Tình hướng dẫn học viên thảo luận


Học viên trình bày kết quả thảo luận