Thứ Sáu, 21/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tham dự Hội thảo khoa học “Đào tạo sinh viên sư phạm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” do Trường Đại học Tân Trào tổ chức

Sáng ngày 12/01/2024, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo sinh viên sư phạm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo của các trường cao đẳng, đại học đào tạo giáo viên trong cả nước; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tạp chí chuyên ngành. Tham dự Hội thảo, Trường CĐSP Lạng Sơn có ThS. Vi Hồng Thắm-Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo và giảng viên của Phòng Khoa học công nghệ và Đảm bảo chất lượng.
Hội thảo đã có sự tham gia của 62 bài viết của 90 tác giả đến từ 22 trường cao đẳng, đại học trong cả nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn 55 bài viết có chất lượng đăng trong kỷ yếu. Nhóm tác giả Trường CĐSP Lạng Sơn có bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo “Hình thành năng lực dạy học tích hợp liên môn Khoa học Tự nhiên cho sinh viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Ban Tổ chức đã lựa chọn 05 bài viết có chất lượng để trình bày tại hội thảo, gồm: 1) Đào tạo sinh viên sư phạm thích ứng với lớp học đa trí tuệ trong thời đại 4.0; 2) Hình thành và phát triển năng lực kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông cho sinh viên sư phạm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 3) Kiến thức toán của giáo viên để dạy học: Trường hợp sử dụng đồ thị trong dạy học giới hạn và tính liên tục của hàm số; 4) Thay đổi tư duy của cán bộ quản lý giáo viên ở các trường học hiện nay; 5) Đào tạo sư phạm ở Liên bang Nga lý luận và thực tiễn: Kinh nghiệm sư phạm cho Trường Đại học Tân Trào trong quá trình phát triển đào tạo sư phạm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề như: cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới cho sinh viên ngành sư phạm; phương pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra-đánh giá trong đào tạo giáo viên; chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và công tác thực tập trong đào tạo giáo viên. Chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đào tạo trong giáo dục đại học; đề xuất các định hướng, giải pháp,kiến nghị để xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến lược; chương trình, kế hoạch đào tạo giáo viên tại các cơ sở giáo dục đại học; kỹ năng mềm giúp sinh viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông hiện nay; phát triển năng lực dạy học cho giáo viên và sinh viên ngành sư phạm.
Hội thảo tạo diễn đàn để tăng cường sự kết nối và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học và trao đổi trong công tác đào tạo, phối hợp giữa các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan, đơn vị; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với cán bộ, giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn, tham dự hội thảo giúp nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp của đề tài cấp tỉnh cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường TH&THCS Lê Quý Đôn./.
Một số hình ảnh:

Đoàn Chủ tọa hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo

Đại biểu của Trường CĐSP Lạng Sơn tham gia thảo luận

Đoàn Đại biểu của Trường CĐSP Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng
Trưởng ban tổ chức hội thảo

Đoàn chủ tọa, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng; Ban tổ chức
và đại biểu chụp ảnh lưu niệm