Thứ Sáu, 21/06/2024
25.7 C
Lạng Sơn

Tham gia đợt huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1424/QĐ-BCH ngày 05/7/2023 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập cụm huấn luyện tự vệ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh năm 2023; Văn bản số 1425/BCH-TM ngày 05/7/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức huấn luyện cụm tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh năm 2023; Hướng dẫn số 385/HD-BCH ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lạng Sơn về nội dung, thời gian huấn luyện dân quân tự về Cụm năm 2023, từ ngày 21/8-29/8/2023, Ban Bộ Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức Cụm 2 đã tổ chức huấn luyện cho 50 chiến sĩ tự vệ thuộc 20 Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức Cụm 2. Tham gia huấn luyện lần này, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có 03 chiến sĩ tự vệ là giảng viên của nhà trường.
Trong thời gian huấn luyện, lực lượng tự vệ được học tập và huấn luyện các nội dung: quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; điều lệnh đội ngũ, Binh khí (Tháo lắp súng Tiểu liên AK); huấn luyện lựu đạn tính năng, cấu tạo, tác dụng của lựu đạn; huấn luyện chiến thuật; tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn, gây rối; tính năng, cấu tạo, tác dụng, lau chùi, bảo quản súng đạn; tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK; huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.
Hơn 01 tuần tham gia huấn luyện, 50 chiến sĩ tự vệ (năm thứ 2 đến năm thứ 4) là cán bộ, viên chức thuộc 20 Ban Bộ Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức trong Cụm đã nêu cao tinh thần tự giác, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt trong học tập; thực hiện đảm bảo đúng, đủ thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo quy định; phát huy tốt tinh thần tự giác, tích cực, đặc biệt là luyện tập các nội dung thực hành ngoài thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Kết quả: 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về các nội dung: thuốc nổ, chiến thuật, lựu đạn, bắn đạn thật, trong đó nội dung thuốc nổ và chiến thuật đạt 100% Khá, Giỏi.
Kết thúc đợt huấn luyện, Ban Bộ Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức Cụm 2 đã tặng Giấy khen cho 06 chiến sĩ tự vệ có thành tích xuất sắc. Chiến sĩ tự vệ Nguyễn Thị Mai Lan-Tiểu đội 5 là giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn vinh dự được tặng Giấy khen./.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện:

Các chiến sĩ tự vệ Cụm 2

Các chiến sĩ tự vệ huấn luyện trên thao trường

Chiến sĩ tự vệ Nguyễn Thị Mai Lan-Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm
(ngoài cùng bên phải) được Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện