Thứ Ba, 05/12/2023
18 C
Lạng Sơn

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của Benzo[d]Thiazole và chế tạo chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật”

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của Benzo[d]Thiazole và chế tạo chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật”