Thứ Năm, 13/06/2024
26 C
Lạng Sơn

Tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho cán bộ, giảng viên và giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CĐSP ngày 23/02/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 258/KH-HĐKH&ĐT ngày 10/6/2022 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường “Xây dựng học liệu số phục vụ cho hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn”, trong 04 ngày (17,18,24,25/9/2022) Nhà trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho cán bộ, giảng viên và giáo viên của các đơn vị trực thuộc trường. Hội nghị tập huấn được chia thành 02 đợt, mỗi đợt 02 ngày với số lượng khoảng 120 học viên.
Mục đích của Hội nghị tập huấn là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên về việc xây dựng và sử dụng giáo án điện tử trong hoạt động giảng dạy để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong môi trường mở và chuyển đổi số hiện nay. Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là năng lực số cho cán bộ, giảng viên và giáo viên trong hoạt động giáo dục và đào tạo; góp phần đổi phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra – đánh giá. Phát triển phong trào giáo viên giúp đỡ giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn-nghiệp vụ. Việc thực hiện tập huấn và xây dựng bài giảng điện tử là một trong những nội dung để đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng trong năm học.
Nội dung tập huấn gồm: (1) Tập huấn phần mềm Ispring để thiết kế bài giảng điện tử; (2) Phần mềm Canva để biên tập hình ảnh, video phục vục cho việc thiết kế bài giảng điện tử. Sau đợt tập huấn, yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên 01 xây dựng bài giảng điện tử (khoảng 01 tiết theo chủ đề/ nội dung) thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị tập huấn, nhà trường còn cử giảng viên hỗ trợ cán bộ, giảng viên và giáo viên sau đợt tập huấn để xây dựng bài giảng điện tử. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để trao đổi, thảo luận và hỗ trợ cán bộ, giảng viên và giáo viên trong việc lựa chọn nội dung, kỹ thuật và xây dựng bài giảng điện tử.
Với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo trường; sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị; sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên và giáo viên, hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp. Mỗi cá nhân sẽ xây dựng được bài giảng điện tử, góp phần làm giàu kho học liệu số của nhà trường; thực hiện từng bước việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo./.


Đồng chí Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng Ban tổ chức phát biểu
chỉ đạo Hội nghị


Giảng viên Trương Kim Tú hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử


Học viên lắng nghe hướng dẫn của giảng viênGiảng viên hướng dẫn các nhóm học viên