Thứ Hai, 26/02/2024
10.1 C
Lạng Sơn

Tổ chức ngoại khóa cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non với chủ đề “Giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non”

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của Khoa Đào tạo giáo viên; kế hoạch của Tổ Giáo dục mầm non; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; với mục đích trang bị cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non một số thông tin, cơ sở lí luận và các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhằm đổi mới phương pháp giáo dục thông qua cách ứng xử của giáo viên trong việc xử lí các tình huống giáo dục, tạo môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục để hình thành nền nếp, thói quen hành vi tích cực của trẻ, ngày 01/4/2022, Tổ Giáo dục mầm non tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên với chủ đề: “Giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non”.
Buổi ngoại khóa có sự tham dự của giảng viên Tổ Giáo dục mầm non và toàn thể sinh viên năm thứ nhất và sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục mầm non (lớp K17MN, K18MN). Nội dung buổi ngoại khóa gồm 3 phần:
1) Khái quát về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non hiện nay.
2) Các biện pháp giáo dục nhằm thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non.
3) Thực hành: Một số trò chơi và xử trí các tình huống trong giáo dục kỉ luật tích cực cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non.
Thông qua nội dung của buổi ngoại khóa, đặc biệt là là qua trò chơi “Giải ô chữ” và các tình huống đã cung cấp nhiều thông tin cũng như kiến thức thực tiễn phong phú giúp sinh viên ghi nhớ, suy ngẫm về hiện trạng giáo dục kỉ luật tích cực đối với trẻ trong trường mầm non. Đồng thời hình thành cho bản thân kỹ năng hành xử đúng đắn trong các mối quan hệ, giao tiếp với trẻ phù hợp với yêu cầu giáo dục cũng như đặc điểm của trẻ. Trong đó, người giáo viên mầm non tương lai phải chú trọng trau dồi về việc dạy trẻ mẫu giáo biết hành vi nào được phép, hành vi nào không được phép và lý do tại sao, tức là giúp trẻ nhận ra hành vi sai trái của mình và có ý thức trách nhiệm sửa lỗi; gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và trẻ; gián tiếp dạy trẻ những cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác; động viên, khích lệ trẻ thực hiện những hành vi đúng đắn phù hợp với chuẩn mực đạo đức; xây dựng ở trẻ sự tự tin, lòng tự trọng, tính trách nhiệm, giúp trẻ phát triển những xúc cảm tích cực tiến tới sự hoàn thiện nhân cách và tuyệt đối không làm cho trẻ bị tổn thương.
Qua buổi ngoại khóa đã giúp sinh viên khái quát được hiện trạng giáo dục kỉ luật tích cực đối với trẻ trong trường mầm non và sự cần thiết phải áp dụng giáo dục kỉ luật tích cực trong trường mầm non. Đồng thời tìm hiểu và vận dụng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực, nhằm tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa nhà trường và trẻ, giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trường; xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Qua đó hình thành đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non./.

Một số hình ảnh:


Giảng viên và sinh viên tham dự buổi ngoại khóa


Giảng viên chia sẻ và tổ chức trò chơi giải ô chữ và xử lý tình huống