Thứ Ba, 16/04/2024
26.5 C
Lạng Sơn

Tổ chức thực tế học phần Thực hành nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 của Khoa Các bộ môn chung; Kế hoạch giảng dạy học phần Thực hành nghiệp vụ sư phạm 1, ngày 25 tháng 10 năm 2022, Tổ Tâm lý-Giáo dục-Công tác Đội đã tổ chức cho 49 sinh viên K18MN đi thực tế tại trường Mầm non 8/3, thành phố Lạng Sơn.
Mục đích của hoạt động thực tế cơ sở nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa, mở rộng, nâng cao kiến thức đã học; tạo điều kiện cho sinh viên được vận dụng tri thức đã học vào luyện tập các thao tác, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, gắn lý luận với thực tiễn giáo dục; bồi dưỡng lòng yêu nghề, mến trẻ, say mê với công việc; trau dồi, rèn luyện những phẩm chất và năng lực sư phạm cần thiết của người giáo viên. Bên cạnh đó, hoạt động thực tế giúp giảng viên tiếp cận thực tế trường mầm non, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
Nội dung hoạt động thực tế gồm: tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của nhà trường; các hoạt động chuyên môn-nghiệp vụ của giáo viên mầm non; quan sát các hoạt động thực hiện theo chế độ hàng ngày của trẻ trong toàn trường cũng như từng lứa tuổi,…
Thông qua các hoạt động tìm hiểu thực tế qua dự giờ, quan sát các hoạt động hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non, sinh viên tiếp cận gần hơn với nghề nghiệp của bản thân, từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm, lòng yêu nghề, mến trẻ cũng như chuẩn bị hành trang vững vàng cho ngành nghề đã chọn. Đồng thời giảng viên cũng được trao đổi với cơ sở giáo dục để hiểu hơn về thực tiễn giáo dục mầm non hiện nay, định hướng phát triển chương trình dạy học và tổ chức dạy học, đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay./.

Một số hình ảnh của buổi thực tế


Sinh viên quan sát hoạt động thể dục buổi sáng của trẻ mầm non


Giảng viên trao đổi với Hiệu trưởng trường mầm non về thực tế giáo dục Sinh viên dự giờ tại lớp mầm giáo 3 tuổi


Sinh viên dự giờ tại các lớp mẫu giáo 5 tuổi