Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Tổ chức xét duyệt thuyết minh, đề cương giáo trình năm học 2021-2022

Thực hiện Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Quyết định số 589/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xét duyệt thuyết minh, đề cương giáo trình đào tạo (lưu hành nội bộ) năm học 2021 – 2022. Ngày 05/11/2021, Hội đồng đã tổ chức họp xét duyệt thuyết minh, đề cương giáo trình năm học 2021 – 2022 đối với 03 môn học Kinh tế vĩ mô, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp trong chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ cao đẳng thuộc Khoa Kinh tế – Kỹ thuật.
Tại buổi họp, các tác giả trình bày thuyết minh, đề cương giáo trình; các thành viên hội đồng nhận xét, phản biện, đặt câu hỏi, trao đổi ý kiến. Qua đánh giá, nhìn chung đề cương các giáo trình đã cơ bản cụ thể hóa được các yêu cầu về nội dung, kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được quy định trong chương trình đào Jtạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo; nội dung phù hợp với mục tiêu giáo trình và mục tiêu môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã góp ý nhiều ý kiến về xây dựng mục tiêu, cấu trúc, nội dung đề cương giáo trình.
Tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, các tác giả sẽ chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề cương trình phê duyệt và tiến hành biên soạn giáo trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và học sinh sinh viên.
Hệ thống giáo trình, tài liệu đưa vào sử dụng có tác động quan trọng đến chất lượng đào tạo của một cơ sở đào tạo. Trong những năm qua, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy được nhà trường tích cực triển khai, đạt hiệu quả. Qua đó, giúp nhà trường chủ động được nguồn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, học tập. Thông qua biên soạn giáo trình còn góp phần giúp nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đồng thời phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên nhà trường.
Một số hình ảnh: