Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn liên kết đào tạo trình độ Đại học theo hình thức vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là một trong những cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc liên kết với các trường Đại học, Học viện, Trung tâm và ngành nghề đào tạo nào rất quan trọng cũng như việc chọn lựa các đơn vị, cơ sở giáo dục liên kết đào tạo phù hợp chuyên môn mà xã hội, người học cần. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã hoạt động hơn 40 năm trong lĩnh vực giáo dục, sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo công nghệ cao. Đến nay, trường đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, trong đó nổi bật nhất chính là trở thành trường đại học được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đầu tiên trong cả nước.
Thực hiện theo Công văn số 1325/UBND-KGVX ngày 18 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc liên kết đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học hình thức vừa làm vừa học. Công văn số 413/UBND-KGVX ngày 16 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc liên kết đào tạo trình độ đại học văn bằng 2 ngành Sư phạm Giáo dục công dân hình thức vừa làm vừa học, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thực hiện tuyển sinh, mở lớp liên kết đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, hình thức vừa làm vừa học các ngành: Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học, Sư phạm Giáo dục công dân. Đối tượng người học là giáo viên có trình độ đào tạo đại học đang công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo đại học văn bằng 2 tại cơ sở đào tạo công lập trong nước và có thời gian tuyển dụng trước năm 2020. Theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học viên các lớp này thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học phí.
Hiện nay, lớp Sư phạm Tin học và công nghệ Tiểu học với số lượng học viên là 47 đã học xong hai học kỳ đầu tiên; lớp Sư phạm Giáo dục công dân với số lượng học viên là 30 chuẩn bị bước vào học kỳ I. Phương thức tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo mềm dẻo, linh hoạt học vào thứ Bảy, Chủ nhật và trong thời gian nghỉ hè, kết hợp hình thức dạy học trực tiếp với trực tuyến tại cơ sở liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình học tập vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị công tác, đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tích cực, tự học, tự nghiên cứu của học viên.
Công tác liên kết đào tạo được lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn rất quan tâm, phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trong quản lý và tổ chức dạy học. Để quản lý tốt việc thực hiện chương trình đào tạo, Nhà trường thành lập Ban quản lý các lớp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; cử giảng viên chủ nhiệm quản lý lớp, tổ chức cho các lớp bầu Ban cán sự lớp để điều hành và tổ chức các hoạt động của lớp trong quá trình học tập, theo dõi tính chuyên cần của học viên đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, quy chế.
Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn sẽ tiếp tục khảo sát, liên hệ với các trường đại học có uy tín, chất lượng cao trong cả nước để liên kết tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học, nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực của Tỉnh đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện nay./.

Một số hình ảnh Lớp Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học học tập tại
trường CĐSP Lạng Sơn