Thứ Ba, 16/04/2024
23.6 C
Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT, ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục; Công văn số 5155/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 05/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024; căn cứ các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm học phù hợp với thực tiễn của nhà trường.
Ngày 26/9/2023, Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức và nhân viên trong nhà trường.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Trong năm học này, các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường được xây dựng dựa trên những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được chỉ đạo từ cấp trên, phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường; xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của các lĩnh vực công tác. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghiên cứu, tham mưu định hướng phát triển nhà trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng sư phạm địa phương theo sự chỉ đạo của cấp trên phù hợp thực tiễn nhà trường và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục đổi mới quản trị, cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch; thực hiện tốt các nội dung về quy chế dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo và người lao động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo của cán bộ quản lý, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị; bám sát kế hoạch năm học của Nhà trường, của đơn vị để chủ động thực hiện và phối hợp, tham mưu theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời đề ra 08 nhiệm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của năm học, tạo nền tảng vững chắc, từng bước giúp nhà trường phát triển bền vững trước bối cảnh mới của các trường cao đẳng sư phạm địa phương nói chung và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn nói riêng.
Với tinh thần dân chủ và mang tính xây dựng, Hội nghị đã nhận được 07 ý kiến tham góp về các giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới quản lý và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong chuyển đổi số. Các ý kiến đã phát huy được trí tuệ của cá nhân, tập thể, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị và nhà trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Đồng chí Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng đã thay mặt lãnh đạo nhà trường phát động thi đua năm học 2023-2024 trong toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên. Tin tưởng rằng, toàn trường sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu kết luận Hội nghị và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu như: Phân công lao động đồng đều một cách tối đa; Công tác tuyển sinh đã đạt được những kết quả tốt, tuy nhiên cần duy trì sĩ số sinh viên trong toàn khóa học; tiếp tục phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo, liên kết bồi dưỡng; thực hiện tốt các giải pháp về quản lý HSSV nội ngoại trú, xây dựng văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính; xây dựng định hướng phát triển nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, ổn định về tư tưởng, chuyển biến về nhận thức và thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024./.
Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
trình bày nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Các đồng chí trong Ban Giám hiệu điều hành phần phát biểu, thảo luận

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng phòng KHCN&ĐBCL
phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vi Hồng Thắm – Phó Hiệu trưởng phát động thi đua
năm học 2023-2024

Đồng chí Phùng Quý Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
phát biểu kết luận Hội nghị